( ISSN 2738-5760 )
Idejni načrt za nove poslovne prostore Komunale; Foto: Komunala Slovenska Bistrica Idejni načrt za nove poslovne prostore Komunale; Foto: Komunala Slovenska Bistrica

Komunala je predstavila poslovanje in načrte

Na zadnji seji občinske sveta Občine Slovenska Bistrica so se svetniki seznanili tudi z letnim Poročilom o delovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, ki je lansko poslovno leto končalo s pozitivnim rezultatom. Komunala pa ima smele načrte tudi za letos.

"Lani smo ustvarili 12,4 milijona prihodkov, odhodkov pa je bilo za 161.000 manj, to pomeni da smo izkazovali pozitiven rezultat poslovanja. Skoraj na vseh obveznih gospodarskih službah smo povečali prihodke, 16 % prihodkov pa je rezultat tržnih dejavnosti. Zvišeanje prihodkov tržnih dejavnosti pa nam omogoča rast in razvoj ter vlaganja, tako v osnovna sredstva, torej drobnmi inventar in delovne stroje, kot tudi vlaganje v kader," poudarja direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek.

"Negativno poslovanje v preteklih letih je zelo vplivalo na razvoj podjetja. Poglavitne naloge vodstva podjetja v letu 2020 so bile: vlaganje v osnovna sredstva, drobni inventar in kadre ter s tem dvig konkurenčnosti na trgu in izboljšanje servisa za občane. Skladno s poslovnim načrtom smo sledili zastavljenim poslovnim ciljem, povečevanju deleža tržnih dejavnosti, nabavi osnovnih sredstev in kadrovski politiki. Velik poudarek smo imeli na področju urejanja baz strank, saj smo pričeli s temeljitim pregledom naših poslovnih baz uporabnikov. Uvedenih je bilo veliko novih poslovnih procesov in postopkov organizacije dela. Proces nabave naročanja materiala, osnovnih sredstev in storitev (t. i. redno naročanje). Prevetrili smo seznam dobaviteljev in vzpostavili proces nabave blaga in storitev, uvajajo se postopki javnih naročil z javnim naročanjem. Na osnovi sprejetih ukrepov izboljšanih komercialnih pogojev pri dobaviteljih, povečanemu obsegu dela na tržnih dejavnostih, vzpostavitvijo internih kontrol, dvigu cen storitev GJS, se je zelo izboljšal tudi denarni tok in plačilna sposobnost podjetja," razlaga Tramšek.

Letos jih čaka začetek večje investicije v nove poslovne prostore, ki jih bodo predvidoma postavili ob čistilni napravi: "Zaradi neprimernih obstoječih prostorov ter nezmožnosti širjenja poslovnega objekta v ulici Pohorskega bataljona 12, skladiščnih prostorov, slačilnic, parkirišč za zaposlene, parkirišč za službena vozila, mehanične delavnice ter ostalih spremljajočih prostorov in objektov, je nastala potreba po izgradnji nove poslovno upravne stavbe podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Cilj izgradnje je zagotoviti vsem prostorskim potrebam, kateri so potrebni za nemoteno poslovanje podjetja ter posledično izvajanje javne gospodarske službe, kar je prioriteta dejavnosti podjetja Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. V letošnjem poslovnem načrtu imamo pridobitev zemljišč ob čistilni napravi, ki so v lasti občine. Trenutno pilimo idejno zasnovo, kmalu pa bomo objavili tudi javno naročilo za izdelavo idejnega projekta oziroma projekta, ki je potreben za pridobitev gradbenega dovoljenja. Letos imamo torej v načrtu pridobitev zemljišč in pripravo projektne dokumentacije. Prihodnje leto pa razpis za izvajalca del, začetek gradnje pa predvidevamo jeseni 2022."

"Nadaljevali bomo digitalizacije družbe. V teku je projekt postopne digitalizacije poslovanja s papirno dokumentacijo (računi, vhodna in izhodna pošta, vloge, mnenja, soglasja). V letu 2021 bomo s projektom nadaljevali. Računsko poslovanje z neposrednimi proračunskimi porabniki je digitalizirano. Vse več naših fizičnih strank uporablja elektronsko pošto in elektronske bančne storitve. Digitalizacija dokumentov nam bo omogočila lažje urejanje, 118 iskanje in dostop ter elektronsko arhiviranje zakonsko potrebne dokumentacije. Razmišljamo o nadgradnji prenosa podatkov porabe vode (vodomerov) in nadzor nad odpadki (zabojniki) preko 4G omrežja," še poudarja Tramšek.
Na zadnjem javnem razpisu so iskali tudi izvajalca obdelave nevarnih odpadkov in izbrali podjetje Albaugh iz Rač.

Sicer pa nameravajo letos kupiti nekaj prepotrebnih novih delovnih strojev in javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica tudi kadrovsko okrepiti.

V podjetju Komunala Slovenska Bistrica je bilo na zadnji dan lanskega leta zaposlenih 124 delavcev, od tega ima 12 delavcev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, 112 delavcev za nedoločen čas. Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih tudi 6 delavcev, ki imajo status invalida.

  • junij 4, 2021
Nazadnje urejano na 0, 04.06.2021 15:42
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

 komunala

komunala

Koledar

« Junij 2021 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Bottom add

Poišči