( ISSN 2738-5760 )
Prostori Komunale v Slovenski Bistrici, Foto: Bistričan.si Prostori Komunale v Slovenski Bistrici, Foto: Bistričan.si

Komunala čaka na projektno dokumentacijo za nove poslovne prostore

Komunala Slovenska Bistrica je konec junija objavila javni razpis za izdelavo projektantske dokumentacije za novo poslovno stavbo. Rok za oddajo ponudb je potekel 16. avgusta, v petek, 27. avgusta pa je objavila odločitev o izbiri. Izbrala je najcenejšega ponudnika, to je Arhitekt Šmid in STUDIO BAZA iz Maribora, ki bo projektno dokumentacijo izdelal za 109.395,45 € z DDV.

 Na razpis javnega naročila Izvedba projektantskih storitev za novo poslovno upravno stavbo so prispele tri ponudbe. Družba za razvoj, projektiranje in inženiring Savaprojekt iz Krškega je svojo ponudbo ocenila na 193.834,33 z DDV, Komunaprojekt, družba za projektiranje, urbanizem in inženiring Iz Maribora je podala ponudbo za 226.806,54 € z DDV, najcenejšo ponudbo pa je pripravil Arhitekt Šmid iz Maribora s partnerjem STUDIO BAZA, in sicer so jo ocenili na 109.395,45 € z DDV.

»V postopku javnega naročila smo se opredelili, da bo izbira najugodnejše ponudbe potekala po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe. V skladu z razpisanimi merili smo ocenili vse tri prejete ponudbe. Na podlagi predložene dokumentacije smo ugotovili, da ponudba ponudnika ARHITEKT ŠMID  s partnerjem STUDIO BAZA izpolnjuje naše zahteve glede predmeta javnega naročila, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje,« pojasnjuje direktor Komunale Slovenska Bistrica Maks Tramšek.

»Ker pritožb na izbranega izvajalca v zakonitem roku  ni bilo, smo z naročnikom že podpisali pogodbo. Priprava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja naj bi bila pripravljena do februarja 2022.  Od Občine Slovenska Bistrica pa smo  na javnem natečaju že kupili 10.981 m2 zemljišč  med avtocesto in našo čistilno napravo v višini 442.095,00 €, kamor bomo umestili novo poslovno upravno stavbo, in servisni del,« še dodaja Tramšek. »Če bo teklo vse po načrtih, bomo konec prihodnjega  leta že začeli gradnjo, selitev v nove prostore pa predvidevamo v prvi polovici leta 2024.«

  • September 27, 2021
Rate this item
(0 votes)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči