( ISSN 2738-5760 )
Občina Slovenska Bistrica, Foto: Bistričan.si Občina Slovenska Bistrica, Foto: Bistričan.si

Na seji občinskega sveta izglasovan sklep o pripojitvi KTV k RIC-u

Danes so se na 16. redni seji sestali bistriški občinskinski svetniki. Razpravljali so o 14 točkah dnevnega reda, med njimi tudi o pripojitvi Javnega zavoda za informiranje k Razvojno-informacijskemu centru. Soglasje Javnemu zavodu Lekarne za nakup novih prostorov za upravo in Lekarno Plečnikova pa so umaknili z dnevnega reda.

Svetniki so se seznanili s poročilom o polletni realizaciji letošnjega proračuna občine Slovenska Bistrica, ki ga je podal direktor občinske uprave Branko Žnidar.

V drugi obravnavi so svetniki sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone na Pragerskem pa so sprejeli po skrajšanem postopku.

Pričakovano je bilo največ razprave pod točko 8, ki je zajemala Sklep in odlok – sklep o pripojitvi Javnega zavoda za informiranje k javnemu zavodu RIC in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Sklep so svetniki sprejeli z 19 glasovi za in 6 proti, odlok pa so sprejeli v prvem branju. Direktor Javnega zavoda RIC-a Tomaž Repnik je povedal, da želi pred pripojitvijo revizijsko poročilo poslovanja Javnega zavoda za informiranje. »Glede na to, da je del  poslanstva RIC tudi informiranje javnosti o lastnih projektih, aktivnostih, ki jih izvaja Občina Slovenska Bistrica, oz. drugih dejavnostih, ki so namenjeni občanom, kar smo do sedaj izvajali ločeno (RIC in Javni zavod za informiranje), se mi združitev zdi smotrna, hkrati pa je pred nami izziv, da bo združeno delovanje pod »skupno streho« RIC še tesnejše in uspešnejše. Glavne aktivnosti JZ za informiranje (izdajanje Informatorja, pokrivanje prenosov sej Občinskega sveta, pokrivanje pomembnejših drugih dogodkov in prireditev) menim, da je smotrno obdržati bodisi v sedanji obliki ali  jih po možnosti vsebinsko nadgraditi, glede ostalih aktivnosti, ki jih sedaj izvaja JZ za informiranje, pa se bo opravila analiza dosedanjega dela oz. načrtov za prihodnje,« je med drugim povedal Repnik.
Potrdili so tudi Predinvesticijsko zasnovo in Investicijski program za projekt Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica.

Za nakup novih prostorov in preselitev Lekarne Plečnikova in uprave niso dali soglasja oziroma je podžupan Stanislav Mlakar predlagal, da se točka umakne z dnevnega reda, kar so svetniki tudi potrdili.

Med kadrovskimi zadevami so podali pozitivno mnenje k vsem trem kandidatkam za ravnateljico 2. osnovne šole. Na razpis so se prijavile Marjanca Frangež, Nastja Pančič Čurin in mag. Barbara Lesničar, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa.

Sejo je zaradi bolniško odsotnega župana Ivana Žagarja vodil podžupan Stanislav Mlakar.

  • september 30, 2021
Nazadnje urejano na 0, 01.10.2021 16:07
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Bottom add

Poišči