( ISSN 2738-5760 )
Mesec požarne varnosti; Foto: PGD Slovenska Bistrica Mesec požarne varnosti; Foto: PGD Slovenska Bistrica

Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti

Oktober je mesec požarne varnosti. Prostovoljni gasilci se pomena požarne preventive zavedajo vse leto, zato v mesecu požarne varnosti še dodatno poudarijo tisto, kar se jim zdi z vidika požarne preventive še posebno pomembno. Letošnji mesec požarne varnosti je namenjen preventivnemu osveščanje ljudi na področju požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  pod temo »PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI«.

Prostovoljna gasilska društva bodo, glede na dopuščanje ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19, organizirala v gasilskih domovih dneve odprtih vrat, osveščali odgovorne osebe v organizacijah in občane o pomenu preventive na področju požarne varnosti. Gasilci bodo obiskali osnovne šole in vrtce. Poudarek bo na ukrepih za preprečevanje požarov po potresu. V kolikor se požar zgodi pa bodo prestavili ukrepe v takšnem primeru. Požar je namreč pogost pojav ob potresu. Povzročijo ga lahko poškodovana plinska in električna napeljava in naprave, grelne in kurilne naprave ter človeška nepazljivost.

Možnost nastanka požara ob potresu se  zmanjša z ustrezno namestitvijo plinskih, električnih, kurilnih in grelnih naprav. Pomembno je, da se ob potresu zapre glavni ventil za plin oz. ventil jeklenke ter izklopi glavno el. stikalo.  Vnetljive tekočine pa potrebno hraniti v zaprti embalaži skladno z navodili proizvajalca. 

Vsako društvo bo organiziralo interno operativno taktično vajo z možnostjo sodelovanja sosednjih društev.

PGD Slovenska Bistrica bo organiziralo:

 • 2. 10. 2021 od 9 do 12 ure, Predstavitev gasilca in opreme na parkirišču Slov. Bistrica (Ljubljanska)
 • 9. 10. 2021 od 9 do 12 ure, Predstavitev gasilca in opreme na parkirišču Slov. Bistrica
 • 15. 10. 2021 od 9 do 13 ure, Dan odprtih vrat
 • Društvena operativna vaja Aluminiium kety emmi, d. o. o.
 • Obisk vrtca Slovenska Bistrica
 • Sodelovanje na vaji Ruška koča, Občinsko gasilsko poveljstvo Ruše

PGD Zgornja Bistrica bo organiziralo:

 • Operativna vaja društva
 • Vaja Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica v sodelovanju s PGD Slov. Bistrica

PGD Pragersko bo organiziralo:

 • Pregled hidrantnega omrežja na Pragerskem in Gaju
 • Prikaz AED JAGER
 • Prikaz AED MERCATOR
 • Pregled požarnega rajona pripravnikov
 • Vaja strojnikov
 • Obisk vrtca na Pragerskem
 • Dan odprtih vrat
 • Evakuacija POTRES OŠ Pragersko
 • Pregled hidrantnega omrežja Leskovec – Stari log
 • Operativna društvena vaja

PGD Laporje bo organiziralo:

 • Predstavitev dela gasilcev na osnovni šoli in v vrtcu Laporje
 • Pregled požarnega načrta in evakuacija iz novega vrtca v Laporju
 • Usposabljanje gasilske enote – delo in reševanje z višin na stolpu
 • Pregled hidrantnega omrežja ter intervencijskih poti
 • Operativna vaja društva
 • Dan odprtih vrat PGD Laporje

PGD Sp. Polskava bo organiziralo

 • Operativna vaja društva
 • Evakuacija v vrtcu Sp. Polskava
 • Evakuacija v OŠ Sp. Polskava
 • Tedensko dan odprtih vrat gasilskega doma vsak petek od 17 do 19 ure

PGD Zg. Polskava bo organiziralo

 • Operativna vaja evakuacija vrtca Zgornja Polskava
 • Društvena vaja na temo reševanja iz ruševin in delovna nesreča v gozdu
 • Predstavitev gasilske dejavnosti krajanom in promocija požarne preventive

PGD Tinje bo organiziralo:

 • Operativna vaja požar v kletnih prostorih
 • Operativna vaja z mobilnim repetitorjem
 • Predstavitev v OŠ Tinje

PGD Šmartno na Pohorju bo organiziralo:

 • Dan odprtih vrat
 • Društvena operativna vaja
 • Pregled hidrantnega omrežja
 • Evakuacijska vaja OŠ Šmartno na Pohorju
 • Sodelovanje na vaji Ruška koča, Občinsko gasilsko poveljstvo Ruše

PGD Kebelj bo organiziralo:

 • Operativna vaja za prve posredovalce
 • Društvena vaja
 • Servis gasilskih aparatov za vse krajane KS Kebelj
 • Promocija teme meseca požarne varnosti preko socialnih medijev

                                                                                                                             

Pripravil strokovni sodelavec za ZIR:

Branko HOJNIK

 • oktober 8, 2021
Nazadnje urejano na 0, 08.10.2021 11:36
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Bottom add

Poišči