( ISSN 2738-5760 )
Monika Kirbiš Rojs, Foto: gov.si Monika Kirbiš Rojs, Foto: gov.si

Državna sekretarka Kirbiš Rojsova na Konferenci pametne države 2021

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila Konference pametne države 2021, kjer je v okviru panela »Uspešna digitalna preobrazba civilne družbe in javnega sektorja: zgodbe voditeljic« predstavila prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju digitalizacije, dobre prakse in pogled na digitalizacijo s strani ženskih vodstvenih kadrov.

Konferenca pametne države 2021 (Smart Country Convention 2021) je osrednji nemški dogodek o digitalni preobrazbi v javnem sektorju, ki se ga udeležujejo predstavniki javnega sektorja in strokovnjaki na digitalnem področju tako na zvezni kot na deželni in lokalni ravni. V okviru panela je državna sekretarka pojasnila, da: »komunikacija med državo, njenimi državljani in podjetji postaja vse bolj digitalna. Uporabniki želijo, da bi bile državne storitve prilagojene njihovim navadam in dostopne ves čas, kot jim to omogoča zasebni sektor. Hkrati pa ravno digitalna komunikacija omogoča visoko stopnjo vključenosti uporabnikov v proces oblikovanja in soustvarjanja tako storitev, kot politik.«

V nadaljevanju je mag. Kirbiš Rojs predstavila cilje, ki si jih je Slovenija do leta 2030 zadala na področju upravnih storitev. Prizadevali si bomo, da bi bile do leta 2030 vse ključne javne storitve na voljo preko spleta in tako dostopne državljanom in podjetjem, da bi imeli vsi državljani dostop do svojih elektronskih zdravstvenih datotek ter da bi večina državljanov za identifikacijo uporabljala digitalne identitete. »Predpogoj za vse to pa je splošno razširjen širokopasovni dostop do interneta in splošna digitalna pismenost državljanov vseh generacij od osnovne šole do upokojencev, saj brez tega, omogočene digitalne storitve ne bodo dosegle želenega učinka,« je še dejala državna sekretarka.

Na vprašanje o izzivih digitalne preobrazbe v Sloveniji in Evropski uniji (EU) je odgovorila: »Trdno sem prepričana, da bi digitalizacija morala olajšati življenje ljudem in izboljšati kakovost javnih storitev. To med drugim vključuje izboljšanje povezljivosti, razvoj varne in učinkovite digitalne infrastrukture, izboljšanje digitalnih veščin, dostopne digitalne javne storitve ter ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj, testiranje in uporabo novih tehnologij. Cilj EU je povečati naložbe v digitalizacijo in čim prej dokončati enotni digitalni trg. Področja umetne inteligence in podatkov bosta še posebej pomembna za digitalno preobrazbo in avtonomijo EU. To je na področju digitalizacije tudi prednostna naloga Slovenije v okviru predsedovanja EU.«

Glede žensk v digitalnem svetu, pa je mag. Kirbiš Rojs pripomnila, da si želi, da bi jih bilo več. Panelistom je kot primer dobre prakse s področja predstavila projekt »Dekleta kodirajo« (Girls Do Code), katerega cilj je povečanje zanimanja deklet za tehnologijo, dvig ravni digitalne pismenosti in zmanjšanje razlik med spoloma pri delovnih mestih v sektorju informacijsko-komunikacijske tehnologije. »Ker spol ne bi smel vplivati ​​na izbiro poklica in ne bi smel biti določen poklic rezerviran samo za en spol, bomo 300 dekletom, starim med 10 in 11 let, iz sodelujočih osnovnih šol ponudili brezplačno učenje osnov programiranja in logičnega razmišljanja,« je o projektu, ki bo po mnenju Slovenije zvišal stopnjo vključevanja žensk v tehnološke poklice, povedala državna sekretarka.

Vir: gov.si

  • oktober 26, 2021
Nazadnje urejano na 0, 28.10.2021 17:00
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Bottom add

Poišči