( ISSN 2738-5760 )
Pozitivni novičnik, Foto: GOV Pozitivni novičnik, Foto: GOV

Monika Kirbiš Rojs na letni skupščini Vanguard iniciative

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je danes nagovorila sodelujoče na letni skupščini Vanguard iniciative - organizacije 34 uspešnih evropskih regij, ki imajo v svoji strategiji pametne specializacije poudarjeno napredno industrijo in proizvodnjo.

Cilj iniciative je regijam zagotavljati platformo, kjer lahko primerjajo svoje razvojne strategije, znanja in izkušnje ter se dopolnjujejo preko ustvarjanja vrednostnih verig. Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) v tej iniciativi sodeluje že od začetka, od kar pa je Slovenija leta 2018 s svojima kohezijskima regijama postala enakopravni član te iniciative, pa lahko v njej aktivno sodelujejo tudi zainteresirana inovativna slovenska podjetja, instituti, člani SRIPov in verig.

Državna sekretarka je v svojem nagovoru predstavila prioritetna področja slovenskega predsedovanja Svetu EU. Pri tem je izpostavila: »Pri sodelovanju med oblikovalci politik različnih strategij pametne specializacije v regijah obstaja ogromen potencial za boljše izkoriščanje raziskovalnih in poslovnih priložnosti. Izmenjava izkušenj, dobrih praks in idej lahko bistveno prispeva k nadaljnji internacionalizaciji.« Internacionalizacijo je treba doseči z omogočitvenimi platformami, vključevanjem v ključne inovacijske skupnosti in institucije ter dvostranskim in večstranskim sodelovanjem med regijami in državami.

Poudarila je, da je Slovenija od leta 2014 do 2021 bistveno okrepila svoje aktivnosti na področju mednarodnega multilateralnega in dvostranskega sodelovanja. Glede na vse večjo kompleksnost raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih procesov ter glede na velikost Slovenije je za nas ključnega pomena, da postanemo mednarodni. »Slovenija je članica štirih velikih in pomembnih evropskih regij, ki vključujejo številne države in sicer Podonavske, Jadransko-jonske, Sredozemske in Alpske regije. Tako raznoliko članstvo Sloveniji omogoča številne zanimive mednarodne povezave in možnosti za nadaljnje sodelovanje, k čemur stremimo tudi pri sodelovanju v Vanguard iniciativi,« je še dejala državna sekretarka.

Vir: Vlada Republike Slovenije

 

  • november 25, 2021
Nazadnje urejano na 0, 26.11.2021 18:43
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Bottom add

Poišči