( ISSN 2738-5760 )
Foto: GOV Foto: GOV

Proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi

23. novembra 2021 je potekal 1. sestanek odbora za spremljanje Strategije jugovzhodne Evrope do leta 2030, v katerem poleg Slovenije sodelujejo delegacije iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije in Turčije. Na uvodnem sestanku so se člani slovenske delegacije seznanili z osnutki poslovnika, programskih smernic strategije in okvirom za spremljanje in vrednotenje strategije. Strategija temelji na ciljih trajnostnega razvoja OZN ter dopolnjuje obstoječa prizadevanja za Evropski zeleni dogovor in Načrt za okrevanje in odpornost po pandemiji.

Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi je bil ustanovljen leta 1996 v Sofiji in predstavlja enega od političnih forumov regionalnega sodelovanja. Poudarja in podpira evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana ter povezovanje, sodelovanje, varnost in stabilnost v regiji. Na vrhu Procesa sodelovanja držav jugovzhodne Evrope (South-East European Cooperation Process - SEECP), ki je potekal dne 17. junija 2021 v Antaliji, so voditelji Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije, Turčije ter Slovenije sprejeli Strategijo jugovzhodne Evrope do leta 2030 (SEE 2030). S tem se pričenja tudi proces programiranja in spremljanja. Odbor za spremljanje SEE2030 bo usmerjal postopek načrtovanja ter pregledal in odobril regionalne projekte, hkrati pa bo pripomogel k vzpostavitvi regionalnega dialoga, mreženja in medsebojnih strokovnih pregledov za ustrezne ukrepe. Ukrepi, predvideni v Strategiji bodo pomagali k boljšemu izkoristku potenciala regije, katere BDP je v letu 2020 po podatkih Mednarodnega denarnega sklada dosegel približno 2 bilijona USD (v stalnih cenah), gospodarska proizvodnja pa je znašala približno 3,1 % svetovnega BDP in bi, če bi jo obravnavali kot celoto, predstavljala največje gospodarstvo na svetu.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 103. seji imenovala delegacijo v naslednji sestavi: državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na mesto nacionalne koordinatorke za implementacijo spremljanja SEE 2030. Kot člana delovne skupine Republike Slovenije v okviru spremljanja SEE 2030 pa sta bila imenovana še dr. Robert Kokalj, veleposlanik, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve in mag. Apolonija Oblak Flander, vodja Sektorja za okoljske statistike na Statističnem urad RS. Mandat delovne skupine predstavlja zastopanje Republike Slovenije v okviru sodelujočih držav v SEE 2030 pri izvajanju Agende 2030 na nacionalni ravni, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja v svoje politike, zakonodajo in pobude.

Na 1. sestanku odbora za spremljanje Strategije so se delegacije seznanile s predlogom Poslovnika, ki je bil na sestanku potrjen in sprejet. Sledila je odprta debata o predlogu programskega osnutka smernic SEE 2030, ki je bil prav tako potrjen in sprejet. V okviru srečanja sta bila predstavljena tudi okvira za spremljanje in vrednotenje Strategije. Na uvodnem srečanju predstavljeni dokumenti bodo služili kot osnova za delovanje usmerjevalnega organa, ki bo nadzoroval načrtovanje, izvajanje, spremljanje in poročanje, s ciljem krepitve regionalnega sodelovanja, sistematične, učinkovitejše in bolj usklajene podpore sodelujočim gospodarstvom in učinkovitejše izmenjave znanja in vzajemnega učenja med gospodarstvi sodelujočih držav.

mag. Monika Kirbiš Rojs

državna sekretarka

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 

  • november 28, 2021
Nazadnje urejano na 0, 03.12.2021 18:03
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Bottom add

Poišči