( ISSN 2738-5760 )
Načrt zahodne obvoznice, Foto: Občina Slovenska Bistrica Načrt zahodne obvoznice, Foto: Občina Slovenska Bistrica

Gradnja zahodne obvoznice zamuja

Gradnja zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici naj bi po zastavljeni časovnici oziroma vmesnih rokih kar močno zamujala, a izvajalec del kljub temu zagotavlja, da bodo dela končana v zastavljenem roku.

V začetku letošnjega leta so stekla dela gradnje zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici. 4,5 milijona evrov vredno obvoznico investira Direkcija za infrastrukturo, gradi pa GMW iz Turjancev. Po nekaterih informacijah naj bi gradnja zahodne obvoznice močno zamujala. »Res je, izvajalec del zamuja z vmesnimi roki za skoraj dva meseca, a še vedno zagotavlja, da bo dela dokončal do končnega roka, to je do začetka aprila prihodnje leto. Vzrok za zamude je po njihovih besedah pomanjkanje delovne sile. Do konca novembra oz. do začetka decembra naj bi bila cesta grobo asfaltirana, a je v Sloveniji trenutno problem, ker zamujajo vsa asfalterska dela, ker je povpraševanje po asfaltu večje od ponudbe. Nikakor pa ne more biti razlog za zamujanje sneg, kajti snežiti je začelo precej po tem roku,« je potrdil Tomaž Willlenpart z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Trenutno gre le za zamudo po predvideni časovnici oziroma vmesnih rokih, izvajalec pa še vedno zagotavlja, da bo dela dokončal v predvidenem roku.

Impol lahko gradbincu upravičeno zaračuna poslovno škodo

Pogodbena obveznost izvajalca se nanaša tudi na kablovod, ki ga naj bi ga podjetje Impol dobilo do konca leta. Podjetje ga tudi samo investira, kablovod pa naj bi bil umeščen pod obvoznico. »Že vrsto let imamo težave z oskrbo z električno energijo, saj naši daljnovodi obratujejo na zgornji meji obratovalnih zmogljivosti. Kot najprimernejša rešitev se je izkazala izgradnja kablovoda v sklopu gradnje zahodne obvoznice Slovenska Bistrica. Investitor zahodne obvoznice je DRSI, investitor za kablovod je Impol. Kljub temu da je večji del projekta v rokah DRSI, smo se morali v Impolu v preteklih letih izredno zavzemati, da je bil projekt po upravni in finančni plati odobren. V letošnjem letu intenzivno potekajo gradbena dela na projektu. Dela sicer nekoliko zamujajo, naš del projekta je vezan na potek gradbenih del za obvoznico. Glede na trenutno stanje pri izvedbi kaže, da bo kablovod nameščen tik pred novim letom ali v začetku januarja,« je za Metalurg pojasnil Rafko Atelšek, direktor družbe Impol Infrastruktura. Willenpart pa dodaja, da lahko v primeru zamude podjetje Impol gradbincu upravičeno zaračuna kršenje pogodbenih obveznosti in poslovno škodo.

  • december 27, 2021
Nazadnje urejano na 0, 31.12.2021 09:00
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Bottom add

Poišči