( ISSN 2738-5760 )
Območje omejitev, Foto gov.si Območje omejitev, Foto gov.si

Potrjenih že 6 primerov ptičje gripe pri labodih

Potem ko so v ponedeljek veterinarski inšpektorji potrdili primer ptičje gripe na manjšem gospodarstvu na Zgornji Ložnici, so do danes bolezen zaznali tudi pri 6 prostoživečih pticah, tudi na Pragerskem.

Breda Hrovatin z Uprava RS za varno hrano in veterinarstvo je v ponedeljek potrdila, da so na manjši kmetiji na Zgornji Ložnici zaznali pojav ptičje gripe pri domači perutnini , in sicer je obolelo 50  kokoši, 11 gosi in 29 rac. Od takrat je uprava potrdila tudi 6 primerov bolezni pri prostoživečih pticah na območju naše občine. 

Registrirani rejci živali na našem območju so bili o pojavu bolezni obveščeni, za njih zdaj velja, naj dosledno izvajajo biovarstvene ukrepe. Ker se bolezen največkrat prenese iz divjih ptic na domačo perutnino, je treba zagotoviti, da je perutnina zaprta, da se hrani in napaja v zaprtih prostorih in da se onemogoči stik divjih ptic z domačo perutnino.  Prav tako je treba poskrbeti za ustrezno higieno, kot je razkuževalna bariera na vhodu, preobuvanje, preoblačenje in razkuževanje rok. Če rejci zaznajo bolezen pri svoji perjadi, morajo o tem nemudoma obvestiti veterinarja. Le tako bo mogoče zajeziti oziroma zmanjšati možnost vnosa bolezni v rejo in prenos med rejami.

Hrovatinova pa opozarja tudi sprehajalce ob rečnih bregovih, ribnikih in bajerjih naj ne hranijo ptic. 

Vsem rejcem so poslali tudi obvestilo o ukrepih - ti so objavljeni na občinski spletni strani.

Določili pa so tudi območje omejitev. Območje z omejitvami obsega zaščitno območje, s polmerom 3 km okrog okuženega gospodarstva in ogroženo območje, s polmerom 10 km okrog okuženega gospodarstva.

Zaščitno območje obsega naselja:

 • v občini Slovenska Bistrica: Fošt, Gladomes, Jurišna vas, Korplje, Kostanjevec, Malo Tinje, Modrič, Radkovec, Spodnja Ložnica, Tinjska Gora, Turiška vas na Pohorju, Veliko Tinje, Vinarje, Visole, Vrhole pri Slov. Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Ložnica;
 • v občini Oplotnica: Okoška Gora, Prihova, Straža pri Oplotnici, Ugovec, Zlogona Gora, Zlogona vas.
 • Ogroženo območje obsega naselja:

  • v občini Slovenske Konjice: Bezina, Blato, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezje pri Ločah, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Ličenca, Loče, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Podob, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Selski Vrh, Slovenske Konjice, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Preloge, Spodnji Jernej, Strtenik, Sveti Jernej, Škalce, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Vešenik, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče
  • v občini Zreče: Bezovje nad Zrečami, Boharina, Črešnova, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah, Padeški Vrh, Planina na Pohorju, Radana vas, Zlakova, Zreče
  • v občini Oplotnica: Božje, Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški Vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Oplotnica, Pobrež, Raskovec, Zgornje Grušovje
  • v občini Poljčane: Spodnja Brežnica, Stanovsko
  • v občini Rače-Fram: Kopivnik, Loka pri Framu, Morje, Planica
  • v občini Slovenska Bistrica: Bojtina, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Črešnjevec, Devina, Dolgi Vrh, Frajhajm, Gabernik, Hošnica, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno pri Polskavi, Kot na Pohorju, Kovača vas, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Ogljenšak, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Preloge, Prepuž, Pretrež, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Prebukovje, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Urh, Videž, Zgornja Brežnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Prebukovje, Žabljek
 • december 31, 2021
Nazadnje urejano na 0, 31.12.2021 09:48
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Bottom add

Poišči