( ISSN 2738-5760 )
Osnutek meja Regijskega parka Pohorje; Foto: Ministrstvo za okolje in prostor Osnutek meja Regijskega parka Pohorje; Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

Razgrnitev načrtov za Regijski park Pohorje

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je 24. 12. 2021 določilo besedilo osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje za javno predstavitev v Občini Zreče, Občini Vitanje, Občini Mislinja, Občini Slovenska Bistrica, Občini Ruše, Občini Lovrenc na Pohorju in Občini Ribnica na Pohorju, ki ležijo znotraj območja predlaganega regijskega parka. Javna predstavitev bo trajala šestdeset dni, in sicer od 10. 1. 2022 do 11. 3. 2022. V času javne predstavitve bodo med 12. 1. 2022 in 26. 1 .2022 organizirane tudi javne obravnave osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje.

Med javno predstavitvijo bo gradivo javno predstavljeno na sedežu Ministrstva za okolje in prostor ter na sedežih lokalnih skupnosti, v katere sega območje predlaganega regijskega parka. Gradivo bo dostopno tudi na njihovih spletnih straneh in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Po zaključku javne predstavitve osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje bo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občinami pripravilo, na podlagi pripomb, danih na javni predstavitvi, in strokovnih stališč do teh pripomb, predlog Uredbe o Regijskem parku Pohorje in ga posredovalo v postopek za sprejem Uredbe o Regijskem parku Pohorje na Vladi RS in na Občinskih svetih posameznih Občin.

Javne predstavitve

Gradivo bo javno predstavljeno od 10. januarja 2022 do 11. marca 2022, v času uradnih ur, v prostorih:

  • Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave (10. nadstropje), Dunajska 47, Ljubljana,
  • Občine Zreče, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
  • Občine Vitanje, v sejni sobi Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
  • Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja,
  • Občine Slovenska Bistrica, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica,
  • Občine Ruše, Oddelek za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor (I. nadstropje), Mariborska cesta 3, Ruše,
  • Občine na Lovrenc Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju ,
  • Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, Ribnica na Pohorju.

Elektronska javna predstavitev

V času javne predstavitve bo gradivo na vpogled tudi na spletni strani E-demokracija https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html in spletnih straneh občin. Elektronska predstavitev bo omogočala tudi vpogled kartografskega dela gradiva.

 

Javne obravnave

Javne obravnave bodo potekale preko video povezav:
12. januarja ob 17.00 uri za občino Zreče: javna predstavitev Zreče,

13. januarja ob 15.00 uri za občino Vitanje: Javna predstavitev Vitanje,

 Način podajanja pripomb in mnenj

Pisne pripombe in mnenja k predstavljenim gradivom se lahko podajo kot zapis v knjige pripomb na krajih javne predstavitve, pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (v rubriko "zadeva" se navede ključne besede "Pripomba na osnutek Uredbe o Regijskem parku Pohorje") do vključno zadnjega dne javne razgrnitve.

Več o javni razgrnitvi na spletni strani Občine Slovenska Bistrica https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/javna-predstavitev-in-obravnava-osnutka-uredbe-o-regijskem-parku-pohorje

Last modified on Sunday, 18 September 2022 10:11
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči