( ISSN 2738-5760 )
UTRINKI ČASA, Foto: Bistričan.si UTRINKI ČASA, Foto: Bistričan.si

14. januar

Na današnji dan ... skozi zgodovino Slovenske Bistrice 

14. januarja 2000 je umrl Jožef Kolar

Jožef Kolar se je rodil 26. oktobra 1913 v Slovenski Bistrici očetu tapetniku in sedlarju Jošku in materi Emi. Njegov oče (rojen 1887 v Šmartnem pri Litiji) je v Slovenski Bistrici leta 1904 odprl obrtno delavnico Tapetništvo in sedlarstvo.

Kolar Joe 1
Pri svojem očetu se je med leti 1927−30 izučil za tapetnika in sedlarja. Izpite za tapetnika in sedlarja je opravljal v Gradcu (Avstrija), kjer je hodil tudi v tapetniško ter sedlarsko šolo.

Ko se je izučil in leta 1933 postal mojster, je že uspešno delal v očetovi delavnici. Nadaljeval je družinsko tradicijo. Izvajal je zaključna dela na kočijah, obnavljal kočije, izdeloval sedla ter opravljal vsa ostala tapetniška in sedlarska dela.

Jožefu in njegovi ženi Zori, rojeni Kos, so se rodili trije sinovi: Boris, Erih in Franc, ki je po upokojitvi očeta leta 1971 nadaljeval družinsko obrt. Kljub upokojitvi je mojster Jožef še vedno rad delal v tapetniški delavnici. 

Leta 1961 je bil eden od ustanoviteljev Obrtniškega združenja Slovenska Bistrica. Že pred ustanovitvijo je sodeloval s slovenjebistriškimi obrtniki.

Kolarjeva obrtna obratovalnica je poznana še po nečem − delavci, ki so bili tam zaposleni, so le redko menjali službo.

Jožef Kolar je umrl 14. januarja 2000 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopan.

Vir: Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica.

**********************************

14. januarja 1933 se je rodil Rado Gospodarič

Rado Gospodarič se je rodil 14. januarja 1933 na Pragerskem.

Gospodari Rado
Po maturi na gimnaziji v Mariboru leta 1952 je leta 1959 diplomiral iz geologije in paleontologije na Univerzi v Ljubljani z diplomsko nalogo 'Geologija Donačke gore'. Od decembra 1958 je bil nameščen na Inštitutu za raziskovanje krasa Znanstveno-raziskovalnega centra (ZRC) SAZU v Postojni, pred diplomo kot laborant, nato kot asistent z nalogo preučevati geologijo krasa in jam na Slovenskem. Med letoma 1967−70 je podiplomsko študiral na Univerzi v Zagrebu (Hrvaška). Doktorsko tezo 'Razvoj jam med Pivško kotlino in Planinskim poljem v kvartarju' je obranil leta 1973 na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil leta 1979 habilitiran.

Proučeval je tudi kraške pojave Štajerske. Izdelal je večino speleoloških kart za Štajersko, kjer je vključil tudi jamo Belojačo pri Makolah, ki jo je na novo obdelal za objavo v 'Zborniku občine Slovenska Bistrica I'. leta 1983 pod naslovom: 'O kraških pojavih Boča' (str. 501−506).

Rado Gospodarič je umrl 12. februarja 1988 v Ljubljani.

Dela: sodeloval je pri izdelavi osnovne speleološke karte Slovenije • Preko 100 esejev in razprav • sourednik več publikacij.

Vir: Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica.

  • januar 13, 2022
Nazadnje urejano na 0, 14.01.2022 06:57
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Povezani prispevki

Vreme

Zvočni posnetek napovedi

komunala

Bottom add

Poišči