( ISSN 2738-5760 )

Cenik

Obiskanost spletne strani v letu 2022

Spletni portal Bistričan.si bralcem vsak dan prinaša verodostojne novice, zgodbe in informacije iz Slovenske Bistrice in okolice. Z oglaševanjem na informativnem spletnem portalu Bistričan.si pomembno prispevate v lokalno okolje, saj omogočate, da bralcem ponudimo še več kakovostnih aktualnih novic in pokrijemo dogodke društev in zavodov, ki delujejo v javnem interesu.

Obiskanost spletnega portala od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 in od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Podatki o branosti in obisku spletnega portlala Bistričan.si kažejo, da je bilo leta 2022 576.775 klikov na spletno stran, kar je dobrih 69 % več kot leto prej, ko je bilo zabeleženih 341.074 klikov. To pomeni, da bralci na dan povprečno kliknejo 1580, na mesec pa 48.065, pomeni pa tudi, da so bralci spletni portal sprejeli za svojega.

Za oglaševanje na našem spletnem portalu ponujamo različne oblike in možnosti ter popuste in gratis objave. Pokličite na 068 945 676 ali pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

CENIK

Red Asian Restaurant Price List

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti umestitve pasic:

 

 

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA


1. Cene
Cene so končne in veljajo za objavo pravočasno oddanega oglasa, pripravljenega za objavo. Osnovna priprava, obdelava in popravljanje oglasov je zaračunana v ceno. Večji popravki in izdelava zahtevnejših oglasov, je po dogovoru glede na dejanske stroške.

1.a Cenik
Pridržujemo si pravico do spremembe cenika.

2. Naročilo oglasnega prostora
Osnova za objavo oglasa je pogodba ali naročilo dostavljeno v pisni obliki po pošti ali e-pošti, katerega pošiljatelj je razpoznaven iz naslova oz. elektronskega naslova. Novi naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente naročilnice, ki jih zahteva zakonodaja. Oglasni prostor je treba rezervirati po e-pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Naročnik s pisno naročilnico, v obliki elektronskega sporočila, ali v obliki podpisane najemne pogodbe, naroči izvedbo oglasne akcije vsaj teden dni pred začetkom akcije, če ni dogovorjeno drugače (npr. last minute kampanje).

3. Reklamacije
Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki po prvi objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge, ne odgovarjamo.

4. Vsebina oglasov
Sporočila oglasov morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. Za vsebino objave je odgovoren naročnik. Pridržujemo si pravico, da oglasov, ki niso v skladu z uredniško politiko, ne objavimo. Pridržujemo si pravico do slovničnih in strukturnih popravkov ter pravico, da naročilo tudi zavrnemo, če je v nasprotju s splošno veljavnimi in zakonskimi normami. Oglas mora upoštevati oglaševalski kodeks. Za dober priklic in odzivnost oglasa sta jasno in privlačno sporočilo ter dober dizajn. Statistično so najbolj učinkoviti statični oglasi, ki jasno prikazujejo osnovno sporočilo oglasa. Oglas ne sme zavajati uporabnika ali zmanjšati kakovosti uporabnikove izkušnje na bistrican.si.
Promocijsko sporočilo oziroma PR-članek: priporočljiva dolžina je do 2.500 znakov. Slika za naslovnico mora biti velika vsaj 1170 x 702 pik, ki je hkrati tudi prva slika v članku pri uvodu. Dodatne slike (do 5 fotografij lahko umestimo v galerijo. Možne so tudi povezave v besedah in besednih zvezah.

5. Način priprave oglasov
Sprejemamo oglase pripravljene v JPEG, GIF in PNG formatu, ki ne smejo presegati velikosti 100 KB. Enostaven oglas v formatu JPEG ali GIF vam izdelamo mi. Material in že pripravljene oglase sprejemamo samo v elektronski obliki vsaj 3 dni pred objavo oglasa oz. v dovolj hitrem času, da je omogočena priprava oglasa. Velikost in dimenzije oglasa ne smejo presegati dovoljenih vrednosti.

6. Druge oblike oglaševanja
Za oglaševanje v obliki, ki ni opredeljena s cenikom, se sklenejo individualni dogovori po posebej dogovorjeni ceni.

7. Izpolnitev obvez za ponudnika
Ponudnik se s sprejemom in potrditvijo naročila obvezuje, da bo naročene storitve izvedel v določenem roku.

8. Izpolnitev obvez za naročnika
Naročnik se z izpolnitvijo in oddajo naročilnice obvezuje, da bo naročene storitve poravnal v določenem roku. Račun izstavimo po zadnji objavi ali konec meseca oz. kot je določeno z zakupljenim paketom oglaševanja. Rok plačila je osem dni po izstavitvi računa, razen če je s pogodbo dogovorjeno drugače. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene obresti.

9. Končne določbe
Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni stranki in začnejo delovati s trenutkom sklenitve konkretnega pogodbenega razmerja.
Vse morebitne nesporazume bosta stranki skušali reševati sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje vseh sporov iz dejavnosti Bistričana.si pristojno sodišče v Slovenski Bistrici, razen če za posamezen spor ni zakonsko določena pristojnost drugega sodišča.

10. Ugodnosti za oglaševalce - količinski popusti
Zaporedne objave istega oglasa prinesejo popust
- Objava oglasa vsaj dva meseca: -10 %
- Objava oglasa vsaj pol leta: -15 %
- Objava oglasa eno leto ali več: -20 %
Popusti se ne seštevajo.
Večje popuste nudimo tudi pri kombiniranju načina oglaševanja (pasica + članek + FB objava).

 

 

Last modified on Sunday, 01 January 2023 09:01

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči