( ISSN 2738-5760 )
Razpis Lokalne akcijske skupine LAS - dobro za nas, Foto: RIC in Bistričan.si Razpis Lokalne akcijske skupine LAS - dobro za nas, Foto: RIC in Bistričan.si

Razpis za prijavo projektov javnega poziva LAS

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v obdobju 2022-2023, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas je na spletni strani http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/ v petek, 1. 4. 2022, objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in zato poziva lokalno prebivalstvo, javni, ekonomski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica k prijavi predlogov operacij za izvajanje »Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas 2014-2020« v obdobju 2022 - 2023.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij, izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 124.912,32 EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 80 % upravičenih stroškov.

Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb in storitev, kot je določeno v 28. členu Uredbe CLLD. Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krije upravičenec kot nosilec operacije iz lastnih sredstev.

Podrobna vsebina Javnega poziva, razpisna dokumentacija ter vloga za prijavo operacije so objavljeni na spletni strani LAS Dobro za nas: http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica do 2. 5. 2022 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica in najkasneje do 2. 5. 2022 do 12:00 ure.

Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo prijavitelji pri vodilnem partnerju lokalne akcijske skupine: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

Kontakt: Mirjana Predikaka (02 620 22 70), vsak delovni dan od 9.00 do 13.00 ure.  

 

las1

las2las3las4

  • april 6, 2022
Nazadnje urejano na 0, 03.05.2022 08:19
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Vreme

Zvočni posnetek napovedi

komunala

Poišči