( ISSN 2738-5760 )
Stavba občine, Foto: Bistričan.si Stavba občine, Foto: Bistričan.si

Na seji občinskega sveta sprejeti vsi predlagani sklepi

Danes se je v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica sestal slovenskobistriški občnski svet. Na dnevnem redu 19. redne seje so imeli svetniki 17 točk dnevnega reda. 

 

Sejo je vodi župan dr. Ivan Žagar, okoli 17. ure ga je pri vodenju zamenjal podžupan Stanislav Mlakar, prisotno je 28 svetnic in svetnikov.

Svetniki so potrdili zapisnika 18. redne seje z dne 24. 2. 2022 in zapisnika 10. dopisne seje z dne 17. 2. 2022.

K 4. točki dnevnega reda je imel svetnik SNS Matej Španinger predlog, da se dnevni red dopolni z dvema točkama dnevnega reda, in sicer obravnavo poročila Nadzornega odbora in razpravo o izločitvi občinskega svetnika Mateja Španingerja pri 16. točki 18. redne seje občinskega sveta. O prvem predlogu svetniki niso glasovali, saj bo ta točka na prihodnji seji občinskega sveta. Za drugi predlog pa so svetniki glasovali poimensko, 13 svetnikov je bilo za in 17 proti, zato tudi ta točka ni bila uvrščena na dnevni red. Svetniki so potrdili predlagani dnevni red 19. seje.

Svetniki so potrdili tudi Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2021.

Stanovalci bistriškega blokovskega naselja pa so zagotovo že težko čakali na sprejetje Pravilnika o urejanju in oddaji zemljišč Občine Slovenska Bistrica za potrebe vrtičkarstva. Pravilnik lahko preberete na tej povezavi - Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Občine Slovenska Bistrica za potrebe vrtičkarstva.

Sprejeli so tudi Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica, Letni program ljubiteljske kulture v Občini Slovenska Bistrica za leto 2022, Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v Občini Slovenska Bistrica v letu 2021.

Seznanili so se tudi s Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Slovenska Bistrica v letu 2021 in s Poročilom o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2021.

Potrdili so tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija LC 440672 Visole - Tinje, II. faza«.

Nazadnje urejano na 0, 08.04.2022 17:31
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči