( ISSN 2738-5760 )
Projekt Dom doma; Foto: Dom doma Projekt Dom doma; Foto: Dom doma

Konec junija poteče projekt Dom doma - se bo lahko nadaljeval?

Oktobra leta 2020 je v Slovenski Bistrici in Poljčanah zaživel projekt, poimenovan DOM DOMA. Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, njegov namen pa je starostnikom, ki potrebujejo strokovno pomoč, ponuditi celostno oskrbo na domu. A žal se projekt zaključuje 30. junija letos. 

»Projekt DOM-DOMA je razkril  potrebo po integrirani oskrbi na domu, saj imamo trenutno vključenih 155 uporabnikov. Do zdaj smo oskrbeli že 281 uporabnikov, v času trajanja projekta je povpraševanje večkrat preseglo naše zmožnosti.  Na projektu je skupaj 24 zaposlenih, od tega trenutno 18 v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, 6 pa v ZD Slovenska Bistrica,« projekt opisuje direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane Iva Soršak.

Pilotni projekt je vreden 2,6 milijona evrov in ga sofinancirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %). V dveh letih trajanja pa naj bi dal odgovore na ključna vprašanja, koliko je ljudi, ki potrebujejo tovrstno pomoč, kaj potrebujejo, katere institucije in stroke vključiti, a se projekt izteče 30. junija letos.

»Zaradi končanja projekta, izteče se 30. junija letos, bodo nekateri ostali na pol poti do rehabilitacije, nekateri se bojijo, da bodo spet v breme svojcem. Veliko pa je takšnih uporabnikov, ki bodo ostali brez socialnih stikov. Z izvajanjem projekta v obeh občinah (Slovenska Bistrica in Poljčane) se je zmanjšal pritisk in potreba po domskem varstvu, delno pa se je zmanjšal tudi obseg storitev na pomoči družini na domu. Največje potrebe smo zaznali pri starostnikih, ki potrebujejo rehabilitacijo (fizioterapijo in delovno terapijo) ter zdravstveno nego na domu,« še dodaja Soršakova.

Projekt se je torej izkazal, kot izjemno pomemben za lokalno skupnost. »Vsekakor bi se projekt moral nadaljevati in prav bi bilo, da bi bil financiran ali vsaj sofinanciran s strani države. Decembra 2021 smo oddali vlogo za podaljšanje projekta na Ministrstvo za zdravje, ki pa so jo žal zavrnili. Zaradi tega se dogovarjamo z obema občinama, da bi se projekt nadaljeval vsaj v delni kadrovski sestavi, in sicer tako, da bi si stroške izvajanja storitev delili obe občini in uporabniki,« poudarja Soršakova.

S problematiko sta seznanjena tudi oba župana, Stanislav Kovačič in dr. Ivan Žagar. »Na sestanku z direktorico Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in županom Poljčan Stanislavom Kovačičem smo se dogovorili, da pišemo na pristojno ministrstvo, da prevzame financiranje tega pilotnega projekta, ki se je izkazal za izredno uspešnega in potrebnega, saj bistveno prispeva k dolgotrajni oskrbi, ki pa jo mora financirati država. Če država projekta več ne bo financirala, pa bomo v omejenem obsegu prevzeli realizacijo tega projekta. V tem primeru storitve ne bodo več zastonj, kot so bile doslej. Glede na to, da v letošnjem proračunu nismo načrtovali tega financiranja, bomo morali sprejeti rebalans proračuna,« je pojasnil župan dr. Ivan Žagar.

Natalija Sinkovič

Nazadnje urejano na 0, 02.08.2022 10:37
Oceni ta prispevek
(3 glasov)

Poišči