( ISSN 2738-5760 )
Varuh človekovih pravic Peter Svetina Varuh človekovih pravic Peter Svetina

Varuh človekovih pravic uradoval v Slovenski Bistrici

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes s svojo ekipo posloval v občini Slovenska Bistrica, kjer je bil na voljo občanom pri uveljavljanju njihovih pravic. Obiskal je tudi bistriško enoto Doma dr. Jožeta Potrča in se seznanil tudi s projektom Dom – doma. V prostorih občine pa je odprl tudi Varuhov kotiček.

279565760 10221111384078703 276085159860922452 nNajprej je obiskal bistriško enoto Doma dr. Jožeta Potrča in se seznanil tudi s projektom Dom – doma, ki ga dom izvaja skupaj z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica. »To je dober projekt in ga zelo pozdravljamo, saj ponuja starostnikom, da čim dlje časa ostanejo v domačem okolju. Pomeni tudi deinstitualizacijo in projekt je pokazatelj, da ljudje to potrebujejo in si to želijo. Seznanili so me s tem, da se projekt zaključuje in da je za zdaj še nejasno njegovo financiranje v prihodnje. Mislim, da bi država morala narediti več na tem področju. Bom pa v konkretnem primeru zagotovo kontaktiral tako Ministrstvo za zdravje kot Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da najdeta neko rešitev, da se projekt nadaljuje, oziroma da se financiranje reši sistemsko,« je zagotovil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Z njim se je strinjal tudi župan in pojasnil, da so se tudi že sami obrnili na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, a do zdaj odgovora še niso dobili. »Bomo pa v primeru, če ministrstvo ne bo financiralo projekta, del financiranja skupaj z občino Poljčane prevzeli sami. A žal storitve projekta Dom – doma ne bodo več zastonj,« je pojasnil župan dr. Ivan Žagar.

Na srečanje z varuhom prijavljenih 6 pobudnikov

Nato se je varuh človekovih pravic Peter Svetina posvetil občanom, ki so se predhodno prijavili na srečanje z njim, in ki ocenjujejo, da so jim kršene človekove pravice in se prijavili na osebno srečanje z varuhom. »Odprli bomo 4 nove pobude. Ena med njimi se konkretno navezuje na občino in jo bomo preučili, ko bomo prejeli vso potrebno dokumentacijo. Druge pobude pa so se nanašale na denacionalizacijo, hrup in nejasnosti v zvezi z davčno upravo."

Odslej v občinski stavbi tudi »varuhov kotiček«

stojalo varuhaVaruh človekovih pravic Peter Svetina je v občini Slovenska Bistrica odprl Varuhov kotiček, s čimer želi institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, kjer živijo. Slovenska Bistrica je četrta občina v Sloveniji s tem kotičkom. Varuhov kotiček je opremljen s stojalom, na katerem so občanom na voljo koristne informacije o delu Varuha, v obliki zloženk in brošur. Stojalo najdete pri v vhodu v občinsko stavbo desno. Priložen je tudi obrazec, ki ga ljudje izpolnijo in pošljejo na varuhov naslov. »To je prostor, na katerem lahko občani najdejo vse potrebne informacije o tem, kdaj in kako lahko pomagamo in v katerih primerih ne moremo pomagati. Pomagamo lahko v postopkih proti državi in lokalni samoupravi in nosilcem javnih pooblastil,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Obisk varuha v Slovenski Bistrici je pozdravil tudi župan

»Pozdravljam način, da se institut varuha človekovih pravic približa ljudem, tudi z delom na terenu, saj se na ta način ljudje lažje odločijo za obisk varuha in predstavitvijo težav, s katerimi se srečujejo. Marsikatero težavo naših občanov lahko s skupnimi močmi lažje rešimo. Želel bi si, da bi tak način dela prevzele tudi druge državne institucije. V Sloveniji se srečujemo s  centralizacije institucij, in s tem tudi odmikom teh institucij od ljudi. In ta trend bi bilo treba obrniti,« je poudaril župan dr. Ivan Žagar.

 

Nazadnje urejano na 0, 12.05.2022 13:58
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči