( ISSN 2738-5760 )
Vodno zajetje; Foto: Komunala Slovenska Bistrica Vodno zajetje; Foto: Komunala Slovenska Bistrica

Nov cevovod in hidrološka suša

Komunala Slovenska Bistrica je med gradnjo zahodne obvoznice izkoristila priložnost za nadgradnjo vodovodnega omrežja, že od marca pa zaznavajo hidrološko sušo. 

Oskrba s pitno vodo je najpomembnejša dejavnost Komunale Slovenska Bistrica. Kot javna gospodarska služba morajo zagotoviti kvalitetno oskrbo s pitno vodo z ustrezno infrastrukturno opremljenostjo na celotnem območju, ki ga oskrbujejo.

Skoraj 2 km novega vodovodnega cevovoda

»Vzporedno z gradnjo zahodne obvoznice smo izgradili novi vodovodni cevovod v dolžini približno 1500 m premera DN 200 in 400 m premera DN 150, kar pa pomeni krog za kroženje vode na področju mesta Slovenska Bistrica,« pojasnjuje vodja vodooskrbe Jožica Dobaj z bistriške Komunale. »To je pomembna pridobitev za celotno mesto, zato ker je kroženje vode boljše, pretočnost je zagotovljena. S tem pa bo na tem predelu možna širitev naselja, kar prej ni bilo mogoče. Prav tako pa je vsa hidravlična struktura potovanja vode v ulicah Cvetlična in V Zafošt se je zdaj zelo izboljšala

Že od začetka leta zaznavajo hidrološko sušo

Hidrološka suše je povezana z vodnimi viri in zalogami vode v tleh in nastane zaradi pomanjkanja padavin. Že od marca se na Komunali soočajo s hidrološko sušo. »Ugotavljamo, da so se pozemni vodostaji znižali že za 1,7 m, kar pomeni velik izpad vodonosnega polja na našem področju. Nekaj dežja v zadnjem času ni prispevalo bistveno k izboljšanju razmer, saj so tudi zime brez pravih padavin. Zato predvidevamo, da bo oskrba s pitno vodo v poletnem času kar velik izziv,« še dodaja Dobajeva. Težava z zagotavljanjem pitne vode lahko nastane ob predolgem sušnem vremenu. »V tem primeru bomo morali porabo omejiti in če se bomo teh omejitev držali vsi, bo stanje obvladljivo

Z vodo moramo porabniki torej ravnati preudarno.

  • maj 12, 2022
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Vreme

Zvočni posnetek napovedi

komunala

Poišči