( ISSN 2738-5760 )
Foto:  TIC Slovenska Bistrica Foto: TIC Slovenska Bistrica

Turistično vodenje po občini bo urejeno z odlokom

Svetniki občine Slovenska Bistrica so na seji občinskega sveta v torek 21. junija, med drugim v prvi obravnavi sprejeli Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Slovenska Bistrica. RIC Slovenska Bistrica, je predlagal, da se odlok sprejme po hitrem postopku, a so ga svetniki sprejeli le v prvem branju.

Z Odlokom o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Slovenska Bistrica želi občina urediti turistično vodenje po občini, in sicer organiziranje in vodenje vodniške službe, pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja, usposabljanje za lokalno turistično vodniško službo, register turističnih vodnikov turističnega območja občine Slovenska Bistrica, izvajanje, naročila in evidenca turističnih vodenj, nadzor nad izvajanjem lokalne turistične vodniške službe in kazenske določbe.

Lokalno turistično vodniško službo turističnega območja občine Slovenska Bistrica organizira in vodi Javni zavod Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.

»Zaradi bogate ponudbe naravne in kulturne dediščine, zgodovinskih znamenitosti in turističnih atrakcij je nujno potrebno, da se izvede organizirano turistično vodenje, saj je tudi na terenu in med turističnimi ponudniki, ki želijo gostom ponuditi še kaj več, kot le nočitev, mogoče zaslediti vedno večje povpraševanje tudi po tej storitveni dejavnosti. Turistična vodenja že zdaj potekajo v okviru turističnih agencij, turističnih društev, vodnikov interpretatorjev, vodnikov po muzejskih zbirkah in stalnih razstavah, vodenja v okviru različnih služb in specializirana vodenj (gozdarji, planinski in kolesarski vodniki …) in podobno. Z novim odlokom te oblike vodenja ne bodo onemogočene. Bo pa s sprejemom odloka omogočeno, da bodo lokalni turistični vodniki svojo dejavnost lahko opravljali v skladu z veljavno zakonodajo. Prav tako bo predstavljal profesionalni odnos med ponudniki storitev na področju turizma in uporabniki (turisti in obiskovalci),« je povedala Jana Jeglič iz bistriškega TIC-a.

S sprejetjem odloka pa se bo možno prijavljati tudi na nekatere projekte, pri katerih je potrebno in obvezno dodati dokazila o organiziranem vodenju na območju, kar ta odlok tudi predstavlja in dokazuje.

  • junij 22, 2022
Nazadnje urejano na 0, 23.06.2022 04:43
Oceni ta prispevek
(2 glasov)

Poišči