( ISSN 2738-5760 )
Foto: Bistričan.si Foto: Bistričan.si

Vlada ne podpira predloga za nastanek mestne občine

Na zadnji seji vlade, v četrtek, 21. julija, so obravnavali tudi predlog novele Zakona o ustanovitvi  občin ter o določitvi njihovih območij, s katero bi bil Občini Slovenska Bistrica podeljen status mestne občine. Vlada meni, da Občina Slovenska Bistrica ne izpolnjuje kriterijev za podelitev statusa mestne občine, zato tega predloga ne podpira.

Občina Slovenska Bistrica spada med največje v Sloveniji, po številu prebivalcev se uvršča na 12. mesto, z 260 kvadratnimi kilometri površine pa na 16. mesto med vsemi slovenskimi občinami. Pridobitev statusa mestne občine bi za Slovensko Bistrico pomenilo nove priložnosti za razvoj, tudi pri razpisih, ki so namenjeni zgolj mestnim občinam. »Občina Slovenska Bistrica je prepoznavna in gospodarsko uspešna občina, ki svojim prebivalcem skuša zagotavljati kakovost bivanja in dobro infrastrukturno opremljenost in tako omogočiti enakomerni razvoj na vseh področjih. V občini Slovenska Bistrica poteka tudi zelo aktiven gospodarski razvoj. S pobudo za dodelitev statusa mestne občine želimo zasledovati vizijo razvoja občine Slovenska Bistrica v prihodnje. S statusom mestne občine bi lažje dostopali tudi do evropskih sredstev in bili upravičeni še do kakšne aktivnosti, ki bi občanom prinesla dodano vrednost,« je ob vložitvi spremembe zakona poudaril župan dr. Ivan Žagar.

Vlada je predlog presojala z dveh vidikov, z ustavne koncepcije mestne občine, kot jo je oblikovalo Ustavno sodišče Republike Slovenije in z vidika Zakona o lokalni samoupravi

Za status mestne občine je treba po ugotovitvah ustavnega sodišča izpolnjevati dva pogoja. Prvič, da je mesto kot večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij, in drugič, zakon postavlja dodatni kriterij,  da se status mestne občine podeli občini, katere sedež je mesto, ki ima število prebivalcev in delovnih mest bistveno večje od tistega, ki velja za podelitev statusa mesta. Zakon o lokalni samoupravi pa določa, da se lahko občini dodeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest in, da je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije izhaja, da je v Občini Slovenska Bistrica največje naselje mesto Slovenska Bistrica, ki je imelo na dan 28. 6. 2022 skupno 8.181 prebivalcev, celotna Občina Slovenska Bistrica pa je imela 1. 1. 2021 skupaj 8.957 delovnih mest.

Glede na navedeno vlada ugotavlja, da mesto Slovenska Bistrica ne izpolnjuje pogojev za podelitev statusa mestne občine in Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ne podpira. V Sloveniji je trenutno 13 mestnih občin, nazadnje je ta status pridobila posavska občina Krško, ki teh kriterijev prav tako ne izpolnjuje. Če naj bi bili pred zakonom vsi enaki, bodo težko razložili, zakaj Krškemu pripada status, Slovenski Bistrici pa se ga odreka.

Podporo svojemu mnenju bo vlada iskala še v Državnem zboru Republike Slovenije, ki naj bi predlog spremembe zakona obravnaval predvidoma jeseni (septembra ali oktobra).

"Glede na izjeme, ki vladajo za mestne občine, pri tem imam v mislih Mestno občino Krško, sem prepričan, da bi si tudi Slovenska Bistrica ta status zaslužila. In verjetno je v Sloveniji še kakšna občina, ki bi si ga. Očitno ni prave politične volje, da bi država poskrbela za skladnejši regionalni razvoj občin in tudi pokrajin," je odločitev vlade komentiral župan dr. Ivan Žagar in ob tem potrdil, da bo na jesenskih lokalnih volitvah ponovno kandidiral za župana.

Natalija Sinkovič

 

Nazadnje urejano na 0, 27.07.2022 07:31
Oceni ta prispevek
(3 glasov)

Poišči