( ISSN 2738-5760 )
Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Objava popravka

Po zakonu o medijih se je mogoče na članek ali prispevek odzvati na dva načina: s popravkom ali odgovorom. Popravek je zanikanje oz. popravljanje napačnih dejstev. oz. prikaz drugih nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerim se izpodbija oziroma bistveno dopolnjuje navedbe v prvotno objavljenem besedilu. Z odgovorom se navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo.

Zahtevo lahko pošljete najpozneje v 30 dneh od objave članka, na katerega se zahteva nanaša oz. v 30. dneh od dneva, ko ste zvedeli za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov niste mogli zvedeti v okviru danega roka. V 24 urah od prejema vašega besedila vas bo pooblaščena oseba uredništva obvestila, kdaj bo besedilo objavljeno. Objavo lahko tudi zavrnemo. O odločitvi vas bomo obvestili s priporočeno pošiljko, ki bo oddana do konca delovnega dne, v katerem se izteče 24-urni rok (ob izteku tega roka na nedelovni dan se priporočena pošiljka odda do konca naslednjega delovnega dne).


Delovni čas naše redakcije je od ponedeljka do petka od 9. do 15. uro.
Vaš popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev ali odgovor bomo objavili najpozneje v 48 urah.

Pri popravku, oz. prikazu nasprotnih dejstev ali odgovoru morate navesti:

- naslov članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,

- datum objave članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,

- naslov popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora (v nasprotnem primeru ga določi pooblaščena oseba uredništva),

- svoj podpis (s pooblastilom, če pošiljatelj ni direktor),

- svoj naslov in še zlasti telefonsko številko (za takojšnjo razrešitev morebitnih nejasnosti).

Zahtevo lahko pošljete po priporočeni pošti na naslov Bistričan.si, Kajuhova 62, 2310 Slovenska Bistrica ali e-pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pri prikazu nasprotnih dejstev bomo upravičenost objave presojali po zakonu o medijih in profesionalnih novinarskih standardih. Žaljivih besedil ne bomo objavljali.
Prav tako ne bomo objavljali besedil, nesorazmerno daljših od prvotno objavljenega članka ali dela članka.
Bistričan.si si pridržuje pravico, da se samostojno odloča katere vsebine, kdaj in na kakšen način bo uporabil in objavil.

Last modified on Thursday, 03 August 2023 10:26
Rate this item
(1 Vote)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

Poišči