( ISSN 2738-5760 )
Foto: Občina Slovenska Bistrica Foto: Občina Slovenska Bistrica

Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev

Predsednik Državnega zbora je razpisal lokalne volitve, ki bodo v nedeljo, dne 20. 11. 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 5. 9. 2022.

 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev (do 15. septembra 2022) dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki - 6 članski volilni odbor. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj (politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani) mora ob vložitvi predlogov za člane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan ( »soglasje in izjava kandidata za člana VO«).

Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti občinsko volilno komisijo v treh dneh (najkasneje do 7. 11. 2022) po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku. Če tega ne stori ali če poda o tem lažno izjavo, se kaznuje za prekršek, za kar je predvidena globa v višini 600 EUR.

Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali drugem razmerju, preneha funkcija v volilnem odboru, občinska volilna komisija ga razreši in imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika. Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma člana ali njunega namestnika mora priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

Člani volilnega odbora (predsednik, njegov namestnik, člani, njihovi namestniki) so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa

Član ne more biti kandidat na volitvah, predstavnik list kandidatov oz. kandidata ali zaupnik.

Zaradi vsega zgoraj navedenega vas pozivamo, da najkasneje do 15. 9. 2022 predložite Občinski volilni komisiji Občine Slovenska Bistrica svoje predloge kandidatov za člane volilnih odborov, z obveznimi prilogami soglasij kandidatov ( obrazec je priložen temu dopisu). Za vse morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 843 28 16 - Janja Tkavc Smogavec ali tel. št. 843-28-14 – Sandra Justinek.

  • september 6, 2022
Nazadnje urejano na 0, 06.09.2022 11:04
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

Poišči