( ISSN 2738-5760 )
Foto: Studio Bistrica Foto: Studio Bistrica

Na Črešnjevcu so obnovili vaške vodnjake in perišče

Na Črešnjevcu so v torek, 13. septembra, predstavili rezultat projekta Obnova vaških vodnjakov in perišča na Črešnjevcu, ki so ga v okviru LAS – dobro za nas skupno pripravili Osnovna šola Jožeta Pučnika Črešnjevec, Krajevna skupnost Črešnjevec, KUD Štefana Romiha, Društvo upokojencev Črešnjevec in Društvo invalidov Črešnjevec. Ob krajši slovesnosti so odprli vaški vodnjak in perišče.

Namen projekta je bil v kraju zaščititi vodna bogastva in preko na novo vzpostavljenih učnih točk opominjati na pomen čiste pitne vode in obiskovalce spodbuditi k trajnostnem ravnanju z vodnimi viri.

Krajani Črešnjevca so bili že v preteklosti tesno povezani z vodo iz vodnjakov, saj jim je le-ta predstavljala pomembno naravno dobrino ter nekaterim celo edini vir pitne vode. Pitna voda še danes predstavlja pomemben razvojni potencial posameznega območja in dobro je, če ga območje zna ustrezno izkoristiti. Črešnjevec se lahko pohvali z izjemno velikim številom vodnjakov. V celotni krajevni skupnosti jih je več kot 35. Skoraj vsaka starejša domačija je imela  lasten vodnjak in nekateri so še danes v uporabi. Večina izmed njih so v zasebni lasti in so obnovljeni. Vodnjaki so z uveljavitvijo vodovoda izgubili svoj pomen in danes služijo zgolj kot dekorativen element domačije.

Glavno vodilo LAS projekta je, da se z oživljanjem dveh zapuščenih vodnjakov in vaškega perišča širimo zavest o pomenu trajnostne rabe vode, spodbujamo k ohranjanju naravne in kulturne dediščine kraja ter prispevamo k ureditvi vaške okolice.

V okviru projekta LAS so prenovili dva vaška vodnjaka in vaško perišče, uredili začetno izhodišče učne poti Po poteh Črešnjevskih vodnjakov, postavili 2 učni tabli, izdelali promocijsko gradivo, izdelali učno gradivo za delo na terenu po projektnem območju, izvedli različne delavnice na temo zaščite vodnih virov, izvedli likovno delavnico in delavnico izdelave naravnih mil in pralnih praškov, organizirali medgeneracijski pohod.

15. septembra pripravljajo medgeneracijski pohod po krožni učni poti po vodnjakih. Pohod bo trajal od 2 do 3 ure.

Mojca Kos

Prispevek o otvoritvi Vodnjakov in perišča, ki ga je pripravil Tomaž Ajd iz Studia Bistrica.

Fotografije: Studio Bistrica in KS Črešnjevec

Last modified on Sunday, 29 January 2023 13:08
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči