( ISSN 2738-5760 )
Upokojenci v skrbi za čisto okolje Upokojenci v skrbi za čisto okolje

Upokojenci v skrbi za čisto okolje

Projekt Odpadno jedilno olje ni odpadek se je začel marca, v tem obdobju je Komunala Slovenska Bistrica postavila 18 uličnih zbiralnikov in razdelila skoraj 11000 posodic za gospodinjstva. Društvo upokojencev Slovenska Bistrica je kot eden izmed partnerjev projekta Odpadno olje ni odpadek v torek, 20. septembra, priredilo strokovno ekskurzijo na temo zbiranja odpadnega jedilnega olja za ranljive skupine.

Projektu, ki ga kot vodilni partner vodi podjetje Komunala Slovenska Bistrica, se je bistriško društvo upokojencev pridružilo z namenom osveščanja in ozaveščanja svojih članov ter preko njih tudi mlajših  generacij o pomembnosti varovanja okolja.

Udeležence strokovnega izleta na temo varovanja okolja sta sprejela Vida Lipoglav in predsednik društva upokojencev Gabrijel Cintauer, nagovoril pa jih je tudi direktor bistriškega komunalnega podjetja Maksimiljan Tramšek.

»Zavedamo se, da vse preveč odpadnega olja konča v naravi in na tak ali drugačen način preide v kanalizacijski sistem, kjer imamo zaradi tega tudi težave. Zato smo se pri podjetju Komunala, kot prvi ambasador okolja, odločili, da s partnerji pristopimo k projektu Odpadno olje ni odpadek. Pri izvedbi nam pomaga tudi društvo upokojencev, zato smo v okviru strokovne ekskurzije udeležencem predstavili potek projekta zbiranja odpadnega olja in celotni vodni krog v Slovenski Bistrici ter naše delo na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadne vode in ravnanja z odpadki,« je povedal Maksimiljan Tramšek.

Med strokovno ekskurzijo so se najprej ustavili ob vodnem zajetju, kjer so prisluhnili legendam o Bistriškem vintgarju in si ogledali delovanje vodarne, ki jo je predstavila Jožica Dobaj iz podjetja Komunala. Le-to je v prostorih vodarne uredilo tudi interaktivni učni prostor, kjer so si udeleženci ekskurzije ogledali animirani film odpadno olje ni odpadek.

Namen, način in rezultate zbiranja odpadnega jedilnega olja na Bistriškem je pred zbiralnikom med stanovanjskimi bloki na Tomšičevi ulici predstavil vodja projekta Gašper Vrbek.  Učenci Osnovne šole Pohorskega odreda, pa so pojasnili postopek ponovne uporabe odpadnega jedilnega olja in udeležencem izobraževalnega izleta pokazali čajne svečke, ki so jih iz le-tega izdelali.

Člani društva upokojencev so svojo strokovno ekskurzijo nadaljevali na Čistilni napravi Slovenska Bistrica, ki jim jo je predstavila Jerneja Zorko in svoje potovanje sklenili na zbirališču CERO Pragersko.

Mojca Kos

logo las

 
Oceni ta prispevek
(1 glas)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči