( ISSN 2738-5760 )

Na(j)prej domače - predstavitev lokalne hrane in vina

V kletnih prostorih bistriškega gradu so v sredo, 21. septembra, novinarjem predstavili projekt treh Lokalnih akcijskih skupin Na(j)prej lokalno, ki je namenjen predstavitvi in podpori lokalnim predelovalcem in pridelovalcem hrane ter seveda nam, ki vedno bolj prepoznavamo pomen kakovostno pridelane hrane za svojo oskrbo.

Namen projekta je torej spodbujanje povezovanja različnih deležnikov na področju samooskrbe, krepitev lokalnih blagovnih znamk s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest, spodbujanje samooskrbnih verig na lokalnem in regionalnem trgu in vključitev ponudnikov v spletno tržnico www.jemdomace.si.

Na območju LAS, ki sodelujejo v projektu Na(j)prej lokalno je veliko pridelovalcev kakovostno pridelane hrane, a jih večina prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki se ali ne znajo promovirati ali pa ne vidijo smisla v promociji ter mreženju in povezovanju z drugimi lokalnimi deležniki. In tako so se povezale 3 lokalne akcijske skupine – ali trije LAS-i, ki pokrivajo naše in širše območje, LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze in začeli sodelovanje v projektu sodelovanja Na(j)prej lokalno.

V sklopu projekta Na(j)prej lokalno so potekale številne aktivnosti. LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, v katerega je vključenih 8 občin - Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas in Mestna občina Ptuj, LAS Haloze, ki pokriva sedem občin, ki so med seboj povezane in predstavljajo zaokroženo, homogeno celoto, to so občine Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk, ter LAS Dobro za nas, ki deluje v naših koncih, na območju občin Makole, Poljčane, Rače-Fram ter Slovenska Bistrica in se razteza od Pohorja preko Dravinjskih goric do Haloz, so pripravili številne zanimive aktivnosti – od izvedbe izobraževalnih vsebin za ponudnike lokalne hrane in pijače, vzpostavitev kratkih dobavno-prodajnih verig, priprava kataloga lokalnih ponudnikov, priprava kratkih predstavitvenih filmov in podobno …

Za lokalne ponudnike s področja Haloz so  organizirali delavnice o razseku mesa drobnice, o razvoju embalaže, označevanju in etiketiranju in podobno, ponudnike s Ptujskega so izobrazili na področju uporabe družbenega omrežja Facebook v poslovne namene in o smernicah dobre higienske prakse, posvetili pa so se tudi izobraževanju mlajše generacije o pomembnosti lokalnih pridelkov z izdelavo slikanice in pobarvank. Bistriški LAS Dobro za nas pa je organiziral predvsem delavnice na področju vinarstva in kombinacije kulinaričnih in vinskih okusov, poleg tega pa lokalnim ponudnikom s širšega Bistriškega ponuja možnost prodaje njihovih izdelkov v prostorih TIC v Slovenski Bistrici (kjer se lokalni izdelki kupcem na ogled na novih prodajnih in vinskih vitrinah) ter seveda v spletni tržnici jemdomace.si. Za našo spletno tržnico ugotavljajo, da je velik korak bliže kupcem, saj jim preko spleta omogoča nakup lokalno pridelanih prehranskih izdelkov, ki jih ob naročilu dostavijo tudi na dom.

Vsi trije LAS-i so ustvarili tudi katalog lokalnih izdelkov, v katerem so fotografirani posamezni produkti, poleg pa zapisana njihova cena in ponudnik, pri komer je izdelek možno kupiti. Na zadnji strani kataloga so v preglednici zapisani vsi ponudniki, njihovi naslovi in telefonske številke. Katalog je na voljo v pisarni TIC Slovenska Bistrica, možno pa ga je videti tudi na spletu.

Po predstavitvi projekta je sledila še izobraževalna delavnica za novinarje, na kateri sta prisotnim Lena Klinar z Gore pod lipo in predsednica konzorcija PTP Ritoznojčan Darja Bolha predstavili zanimivo »poroko vina in hrane«, kar so navzoči lahko tudi degustirali.

Natalija Sinkovič

  • september 21, 2022
Nazadnje urejano na 0, 21.09.2022 18:22
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči