( ISSN 2738-5760 )
Foto: Studio Bistrica Foto: Studio Bistrica

Dr. Ivan Žagar po novi mandat s široko koalicijsko podporo

V četrtek, 27. oktobra 2022, so v Hotelu Leonardo v Slovenski Bistrici predlagateljice SLS – Slovenska Ljudska stranka, SDS – Slovenska demokratska stranka, NSI – Nova Slovenija, krščanska stranka in DESUS – Demokratična stranka upokojencev na novinarski konferenci predstavile skupnega kandidata za župana občine Slovenska Bistrica dr. Ivana Žagarja. Na volitve se odpravljajo pod sloganom Skupaj za prihodnost.

Dr. Ivan Žagar je bil župan občine Slovenska Bistrica med letoma 1994 in 2004, nato pa je postal minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Občani so ga za župana ponovno izvolili spet leta 2010 in to funkcijo opravlja še danes.

Župan z bogatimi izkušnjami z županovanjem ter z lokalno samoupravo tako na državni kot tudi evropski ravni

»Za ponovno kandidaturo za župana Slovenske Bistrice sem se odločil na podlagi programa razvoja Slovenske Bistrice, ki ga s koalicijo izvajamo že nekaj let, k ponovni kandidaturi pa so me pozvali tudi številni občani Slovenske Bistrice. Veseli me tudi enotna podpora koalicijskih strank, s katerimi smo v zadnjem obdobju dosegli številne dobre in vidne rezultate. Ta razvojno-investicijski cikel želimo peljati tudi naprej. Moje politične izkušnje so bogate, na eni strani skozi dolgoletno županovanje, pri čemer lahko poudarim, da temeljito poznam občino na vseh področjih delovanja, tako na gospodarskem kot drugih področjih civilne sfere, in dialog med vsemi sferami javnega življenja je porok za dosedanji in tudi prihodnji razvoj občine Slovenska Bistrica. Moje izkušnje so tudi širše, saj sem se z lokalno samoupravo ukvarjal tudi kot minister za lokalno samoupravo, še vedno velja zakon o financiranju občin, ki smo ga sprejeli v mojem mandatu, in upam, da bo veljal še nekaj časa, saj zagotavlja razvoj občin, po drugi strani pa poznam tudi delovanje lokalne samouprave na mednarodnem območju, saj še vedno vodim slovensko delegacijo Odbora regij v Evropski uniji. Ta odbor obravnava potrebe lokalnega nivoja na evropski ravni. In te izkušnje nam pomagajo tudi pri izpeljavi številnih evropskih projektov, ki jih izvajamo tudi v naši občini,« je o svojih izkušnjah spregovoril župan dr. Ivan Žagar.

Program županovanja zasnovan na realnih in razvojnih temeljih

Program dela temelji na do zdaj opravljenem delu in nadgradnji tega dela na treh področjih – okolje in prostor, družbene dejavnosti in gospodarstvo – znotraj teh pa je postavljenih več konkretnih ciljev. »Na področju okolja in prostora nameravamo nadaljevati program cestne in komunalne infrastrukture v mestu in krajevnih skupnostih, predvsem še nedokončana dela na področju vodooskrbe in čiščenje odpadnih vod. V preteklem mandatu nam ni uspelo zapreti projekta tretje faze zahodne obvoznice, ki je nujna za dodatno razbremenitev mestnega središča, zato jo bomo uredili v novem mandatu. Prav tako bomo nadaljevali projekt ureditve kolesarskih stez in drugih ciljev iz celostne prometne strategije, tako da bo v prihodnje poudarek tudi na mirujočem prometu, tako za parkiranje kot tudi za peš cone v mestu Slovenska Bistrica in drugod po občini. Pri projektih bomo usmerjeni tudi v trajnostni način in stremeli k 'zelenim' projektom, tako že prenavljamo javno razsvetljavo, tudi parkirišče, ki ga bomo v kratkem začeli graditi, bo t. i. zeleno. Seveda pa bomo v novem mandatu izgradili avtobusno postajo, v tem mandatu nam je uspelo pridobiti zemljišča in dokumentacijo. Nadaljevali pa bomo tudi urejanje mestnega jedra in ureditev vaških jeder,« je poudaril župan in kandidat za župana dr. Ivan Žagar.

Na področju družbenih dejavnosti je v ospredju ureditev večnamenskega kulturnega centra v mestu in naložbe v kulturne ter večnamenske domove po krajevnih skupnostih, vlaganje v športno infrastrukturo. Prav tako bodo nadaljevali obnovo spomenikov naravne in kulturne dediščine, nadgradili vsebine centra domače in umetnostne obrti in obnoviti Lovski dvorec, ter razširili urbane vrtove. »V teku je nujna investicija v prenovo Zdravstvenega doma, ki bo še izboljšal kakovost zdravstvenih storitev občanov Slovenske Bistrice. Na področju oskrbe starejših si bomo prizadevali za vzpostavitev mreže varovanih stanovanj, programov za dolgotrajno oskrbo in oskrbe na domu ter zagotovili zadostno število kapacitet za oskrbo starejših v domu za starejše. Prav tako bomo nadgradili programe v medgeneracijskem centru Metulj. Treba bo zagotoviti tudi neprofitna stanovanja za mlajše, to pa nameravamo urediti v mestnem jedru,« dodaja kandidat za župana dr. Ivan Žagar.

Na področju gospodarstva je v ospredju nadgradnja industrijske cone, s čimer se bo gospodarstvo v občini lahko razvijalo. Razvoj turizma bo treba graditi na danih možnostih, ki so tudi v vinogradništvu, ki je v občini močno razvito. »Nadaljevali in nadgrajevali bomo tudi programe, ki so že v okviru Crouzeta, kot so pomoč zagonskim podjetjem. Vlagali pa bomo tudi v digitalne tehnologije (npr. namestitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov)

Vseskozi pa si bodo prizadevali čim več sredstev pridobiti iz državnih in evropskih projektov, na ta način bo ostalo več občinskega denarja za vlaganja v druge projekte.

Na volitve s široko podporo SLS, SDS, NSI in DESUS

V stranki SLS so z veseljem podprli kandidaturo dozdajšnjega župana in njihovega člana dr. Ivana Žagarja. »Podpora dosedanjemu županu pri vnovični kandidaturi je bila preprosta. Glede na njegovo dosedanje delo, na njegovo povezovalnost, njegove izkušnje in znanje ni nobenega pomisleka, da ne bi mogel tako odgovornega dela opravljati še naprej. Dosedanje delo, ki ga je v zadnjih treh mandatih opravil s podporo občinskih svetnikov vseh koalicijskih strank, lahko označimo kot razvojni preboj občine in prepričan sem, da bo razvojna usmerjenost tudi v prihodnje – za to pa so porok njegove izkušnje, čut za mlade in starejše ter jasna vizija,« je povedal podžupan občine in član izvršilnega odbora SLS Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar.

»Občinski odbor stranke DeSUS na letošnjih lokalnih volitvah za župana občine Slovenska Bistrica podpira dosedanjega župana dr. Ivana Žagarja, ki je s svojim delom dokazal, da deluje v dobro vseh občanov in bo tudi v prihodnje uspešno vodil občino v njenem nadaljnjem razvoju na vseh področjih dela in življenja, tudi z vidika življenja starejših v občini. Dr. Ivan Žagar zna prisluhniti pobudam v korist občanov, zato verjamemo, da lahko z njim izpeljemo program in naše delo v skupno dobro. Zato vabim vse skupaj, da podpremo dr. Ivana Žagarja za župana občine Slovenska Bistrica in obkrožimo št. 2 na volilnem listu,« je podporo dosedanjemu županu izrazil predsednik OO Desus Bojan Fajs.

Podporo aktualnemu županu dr. Ivanu Žagarju je izrekel tudi predsednik občinskega odbora SDS Žarko Furman: »V stranki smo razmišljali, da bi se na letošnjih županske volitve odpravili s svojim kandidatom, a smo po tehtnem premisleku, tudi o tem, kaj vse je bilo občini postorjeno v mandatu dr. Ivana Žagarja, sklenili da je najbolj modra odločitev, da gremo skupaj naprej. Kandidat dr. Ivan Žagar ima ne le na Bistriškem, ampak tudi širše na Slovenskem največ izkušenj tako z lokalno in državno politiko kot tudi z Evropsko unijo. Vse to pa je zelo pomembno, če želimo, da se občina razvija maksimalno oziroma v okviru danih možnosti. V zadnjih štirih letih je občina delovala razvojno in smo izkoristili vse potenciale, ki so bili na voljo in jih pripeljali v našo občino. Trenutno se v naši občini izvaja kar nekaj projektov, ki kažejo na njen pospešen razvoj – od gradnje vozlišča na Pragerskem, kanalizacije na Zgornji Polskavi in številni drugi, ki se že izvajajo in se še bodo začeli. Sedanja občinska koalicija že skoraj tri desetletja temelji na sodelovanju in menim, da je to tudi zagotovilo za nadaljnji razvoj občine Slovenska Bistrica. Koalicija pa bo tudi v prihodnje podpirala ideje oziroma dobre projekte, ki bodo podani od katere koli stranke, če bodo le realni. Verjamem, da bodo občanke in občani kot najboljšega prepoznali kandidata za župana dr. Ivana Žagarja in delo koalicije ter glasovali za nadaljnji pospešeni razvoj občine Slovenska Bistrica

Dr. Ivana Žagarja podpirajo tudi v NSI. »Občinski odbor Nove Slovenije se zaveda, da je delo te koalicije v občinskem svetu tako pomembno, da bi bil kakršen koli drugačen pristop, po moje, napačen. Prepričan sem, da bomo s to koalicijo in kandidatom za župana dr. Ivanom Žagarjem, lahko dosegli še dodatne vidne rezultate. Verjamem pa tudi, da občani spoznavajo, da same besede ne pomenijo nič, ampak so pomembna dejanja. In prepričan sem, da nam bo v novem mandatu uspelo dokončati še nekatere pomembne projekte, ki nam jih ni uspelo dokončati v iztekajočem se mandatu, kot je npr. kolesarska steza, in da nam bo uspelo realizirati vse projekte, ki so v programu te koalicije dogovorjeni. V to koalicijo verjamem z vsem srcem in zagotavljam, da se bo občina Slovenska Bistrica pospešeno razvijala,« je povedal predsednik občinskega odbora NSI Borut Košič.

Dr. Ivan Žagar bo na volilnem listku za županske volitve vpisan pod zaporedno številko 2.

Natalija Sinkovič

  • oktober 28, 2022
Nazadnje urejano na 0, 02.11.2022 16:02
Oceni ta prispevek
(1 glas)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

Poišči