( ISSN 2738-5760 )

Obogateni z mednarodnimi izkušnjami

Na Osnovni šoli Anice Černejeve Makole zaključujemo triletno projektno obdobje Erasmus+ projektov. Na Erasmus+ projektno pot smo se prvič podali leta 2019 in bili uspešni kar pri treh projektih. Vodja projektov na šoli je učiteljica angleščine, mag. Nataša Kosajnč. V dveh projektih Erasmus+ KA229 so sodelovali učenci in učitelji, v Erasmus+ projektu KA201 pa smo primere dobrih praks med seboj izmenjavali učitelji.

V projektu Erasmus+ KA 229, ki omogoča sofinanciranje projektov za dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja, modernizacijo institucij in inovacijo družbe, smo sodelovali v projektu "Spodbujanje razvoja osebnih znanj in ustvarjanje trajnostnega življenjskega sloga&"; ali krajše "Love Sustainable Society" s sosednjo Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane, z Osnovno šolo Stari Grad iz Užic v Srbiji in Vilnius Antakalnio progimnazijo iz Litve. V partnerstvu za izmenjavo med šolami, kjer se izvaja mobilnost za učence in osebje sodelujočih šol, smo izhajali iz razmišljanja, da se moramo resno odločati za skrbno ravnanje s svojim okoljem in trajnostno skrbeti zanj, saj lahko človeštvo brez te zavestne odločitve, brez povezovanja in ustreznega ravnanja nekoč v prihodnosti izgubi najdragocenejše – zdravo življenje v zdravem okolju. Ob začetku projekta smo na uvodnem srečanju na naši šoli gostili učitelje partnerskih šol iz Srbije in Litve, nato pa smo, zaradi situacije v zvezi s koronavirusom, večino projektnih aktivnosti izvajali na daljavo. V sklepnem letu projekta pa smo obiskali osnovni šoli v Srbiji in Litvi.

V projektu Erasmus+ KA 229, z naslovom "Veščine štirih C, izziv za življenje" ali "Challenge Your Life with 4";, smo sodelovali v partnerstvu za izmenjavo med šolami z osnovnimi šolami Základní škola a Mateřská škola Želechovice iz Češke, Agrupamento de Escolas José Estevão iz Aveira na Portugalskem ter Istituto Autonomo Comprensivo Nino Navarra iz Alcama v Italiji. Ker je 21. stoletje obdobje hitrih sprememb, je bistveno, da se osredotočamo na razvoj potrebnih veščin, ki nam omogočajo postati uspešni in samozavestni posamezniki današnje družbe. Veščine štirih C – komunikacija, sodelovanje, ustvarjalnost in kritično razmišljanje veljajo za pomembne življenjske sposobnosti, zato jih je pomembno vključiti v proces poučevanja in učenja. Glavni cilji našega projekta so bili razvoj spretnosti štirih C, ustvarjanje metodološke podpore in krepitev jezikovnih kompetenc s sodelovanjem partnerskih šol ter praktičnim delom. Dejavnosti so bile namenjene učencem, starim od 12 do 15 let, in učiteljem. V projektnem obdobju smo postopoma razvijali veščine štirih C, vsakič s poudarkom na eni veščini – komunikaciji, sodelovanju, ustvarjalnosti in kritičnem razmišljanju. V projektnih dejavnostih smo uporabljali različne metode, kot so brainstorming, miselne vzorce, igre vlog, izkustveno učenje, ustvarjanje, ples, reševanje problemov, učenje na podlagi nalog in vzajemno poučevanje. Rezultate projekta smo objavljali na TwinSpaceu in jih delili na projektnih delavnicah. V okviru projekta smo izvedli uvodno srečanje na Češkem, nato pa večino aktivnosti, zaradi situacije s koronavirusom, z učenci izvedli na daljavo. Ob koncu projektnega obdobja pa se nam je le uspelo srečati v živo. Učenci naše šole so se udeležili mednarodne izmenjave v Aveiru na Portugalskem, nato pa še v Želechovicah na Češkem, kar je bila za njih nepozabna izkušnja.

V okviru projekta Erasmus+ KA 201, z naslovom "Inovativna uporaba IKT za izboljšanje učenja" ali "Innovative Use of ICT to Improve Students Learning" smo se povezovali in izmenjevali primere dobrih praks z učitelji iz kar petih evropskih šol. Sodelovali so učitelji iz Haramsøy skule iz Haramsøya na Norveškem, Základní škola a Mateřská škola Želechovice s Češke, Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento iz Aveira na Portugalskem, Istituto Margherita iz Barija v Italiji, Szkola Podstawowa Nr 11 iz Białystoka na Poljskem. Učitelji smo se udeležili mobilnosti na vseh partnerskih šolah, v maju 2022 pa smo tudi mi gostili učitelje iz vseh partnerskih šol po Evropi. V projektu smo obravnavali IKT kot eno od petih osnovnih znanj in pomembno orodje pri učenju. S pomočjo IKT je bilo učenje aktivno, eksperimentalno, sodelovalno in osredotočeno na učence. IKT je pomemben v vsakdanjem življenju naših učencev in jim omogoča, da razumejo svet okoli sebe ter upravljajo svoje življenje. Skozi ta projekt smo poskušali spoznati nove in sodobne načine poučevanja ter uporabiti IKT v našem poučevanju na drugačen način. Verjamemo, da moramo šole spremeniti svoj način poučevanja iz tradicionalnega na sodoben način, ki temelji na spretnostih 21. stoletja. Izmenjali smo primere dobrih praks na temo programiranja, IKT v matematiki, robotiki, pri branju in pisanju ter digitalni umetnosti, resne igre ter IKT in spretnosti 21. stoletja.

Prispevke in rezultate projektnega dela smo objavili na platformi eTwinning TwinSpace ter na šolski spletni strani. Udeleženci smo naučeno in doživeto delili med učitelje in učence ter jih navduševali za sodelovanje v tovrstnih projektih. Svoja znanja smo predstavljali znotraj in zunaj projektnih skupin ter naše dosežke predstavili ožji in širši javnosti. Z Erasmus+ doživetji smo razširili svoj pogled na svet in okrepili medosebne odnose. Mobilnosti so nam omogočile razvoj kreativnosti in sprejemanje novega ter drugačnega načina življenja za svojega. S podporo ge. ravnateljice in uspešnim sodelovanjem med učitelji, koordinatorko projektov ter za tovrstno sodelovanje visoko motiviranimi učenci je projektno sodelovanje obrodilo sadove. Pridobili smo ogromno izkušenj in mnogo doživeli, zato lahko z gotovostjo zatrdimo, da so na naši šoli učenci, učitelji in ostali zaposleni obogateni z mednarodnimi izkušnjami.

Koordinatorka in vodja Erasmus+ projektov na OŠ Anice Černejeve Makole: mag. Nataša Kosajnč

  • december 8, 2022
Nazadnje urejano na 0, 09.12.2022 09:37
Oceni ta prispevek
(2 glasov)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči