( ISSN 2738-5760 )

Leto rekordov in izzivov za Impol

V Impolu so s poslovanjem v iztekajočem se letu zadovoljni. Več o poslovanju skupine Impol in o izzivih v prihodnjem letu sta Nini Potočnik povedala glavni izvršni direktor Andrej Kolmanič in izvršna direktorica za finance in informatiko Irena Šela.

 • Veselje ob odličnem poslovnem rezultatu v letu 2022 nekoliko zmanjšujejo manj optimistične napovedi za leto 2023, ki so posledica izjemne nestabilnosti na trgu in pri političnem dogajanju.
 • Slika4POSLOVANJE V LETU 2022 JE BILO ZELO DINAMIČNO. KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ ZAZNAMOVALI LETO? KATERI SO BILI TRIJE GLAVNI IZZIVI?
  Irena Šela: Prav gotovo si bomo leto 2022 zapomnili kot eno najbolj dinamičnih let v poslovanju skupine Impol. Letos smo se soočali z velikim obsegom naročil in s tem povezanimi zamudami kupcev, ohlajanjem trga in s pomanjkanjem naročil. Prišlo je obdobje, ko smo imeli izredne potrebe po vhodni surovini, do obdobja, ko smo se soočali z viški v obsegu 35.000 ton. Izredno nihanje cen aluminija na borzi in previsoke zaloge aluminija v sistemu so nas silile k zagotavljanju dodatnih virov financiranja obratnega kapitala, zaradi česar se je povečala zadolženost skupine Impol. Visoka inflacija, rast cen energentov in posledično rast vseh stroškov poslovanja so spreminjali cenovni pristop pri prodaji naših izdelkov, tudi pri že sklenjenih dolgoročnih pogodbah. Andrej Kolmanič: Če pogledamo rezultate skupine, lahko rečemo, da smo vsi skupaj dobro opravili svoje delo. Potrebna je bila izred-na angažiranost vseh nas, da smo pravočasno zaznali poslovne priložnosti in izzive.

 • KAKO STE ZADOVOLJNI S POSLOVANJEM POSAMEZNIH PROGRAMOV?
  Andrej Kolmanič: Vsa podjetja poslujejo dobro, nekatera dosegajo celo rekordno visoke rezultate. To velja predvsem za valjarništvo na vseh treh lokacijah. Večji del valjarništva, in sicer debeli program (rondele, pločevine, debeli trakovi), je namreč odvisen od povpraševanja na trgu distributerjev. Povpraševanje je bilo izredno visoko, omogočilo je tudi rast cen in s tem močno prispevalo k rasti dobička. Žal se je povpraševanje distributerjev v drugi polovici leta zaradi padca potrošnje na področju gradbeništva in konstrukcij močno zmanjšalo, kar se kaže v občutnem padcu naročil. Dobra stran v valjarništvu pa je dvig proizvodnje folij, s čimer smo uspeli nekoliko omiliti negativne posledice upada naročil trgovcev.
  Irena Šela: Poslovanje stiskalništva (Impol PCP, Stampal SB in Impol-FinAl) je še boljše kot lani. Večji del trga je vezan na končne kupce z dolgoročnimi pogodbami, kar je letos predstavljalo poseben izziv predvsem pri prenašanju povečanja stroškov v prodajne cene. Uspešno smo povečali količine prodanih izdelkov, v zadnjih mesecih pa vendarle občutimo nihanja v prodaji, ki so izrazita predvsem v Impolu PCP in Impolu-FinAl. Ostala podjetja in podporni procesi so celo leto uspela zelo dobro slediti zahtevam in prilagoditvam, ki jih pred nas postavlja trg.

 • KJE JE SKUPINA IMPOL NAJBOLJ NAPREDOVALA, ČE BI MORALI IZPOSTAVITI NAJPOMEMBNEJŠE IZBOLJŠAVE?
  Irena Šela: Izboljšav se lotevamo s projektom Odličnost, ki zajema vse poslovne procese. Izboljšav je ogromno, zato težko izpostavim posamezno. V letošnjem letu se že bližamo obsegu 2,5 milijona evrov prihrankov, ki smo jih uspeli realizirati s sistematičnim pristopom k temu področju.

 • ENA IZMED LETOŠNJIH NOVOSTI JE ZAGOTOVO TUDI NOVA BLAGOVNA ZNAMKA INFINIAL. KAJ PREDSTAVLJA IN KAKO JO BOMO TRŽILI V PRIHODNJE?
  Andrej Kolmanič: Blagovna znamka InfiniAL, ki smo jo v letošnjem letu tudi registrirali, predstavlja izpolnjevanje cilja poslovanja skupine Impol skladno s trajnostnim razvojem, kar smo tudi zapisali v strategiji. Seveda je nova blagovna znamka tudi naš odgovor na zahteve trga. Gre za skupino izdelkov, katerih ogljični odtis je manjši kot 4 kg CO? na 1 kg aluminija. Izdelke bomo tržili enako kot vse ostale, dobili bodo dodatno oznako ob imenu, hkrati bomo temu primerno tudi nastavili trženjsko politiko.

 • KAJ PRIČAKUJETE V LETU 2023?
  Irena Šela: Načrte za leto 2023 smo pripravili, sprejeti jih mora upravni odbor, nato jih bomo predstavili vsem zaposlenim. Pri pripravi smo upoštevali trende iz druge polovice tega leta, napovedi združenja predelovalcev aluminija (EAA) in naše konkurence ter evropskih ekonomistov in politikov. Vsekakor pred nami ni enostavno obdobje, saj se na obzorju napovedujejo številne negotovosti.

 • KAJ SO KLJUČNI DOSEŽKI LETA 2022?
  - Presežen načrtovani poslovni rezultat, dodana vrednost po zaposlenem skladna z zapisano strategijo.
  - Zagotavljanje likvidnostnih sredstev ob izredno visokem nihanju cen aluminija.
  - Cenovno konkurenčna oskrba z energenti.
  - Uspešne prijave na razpisane projekte v Evropski uniji.
  - Uspešno zagotavljanje potrebne delovne sile, kar kaže na visok ugled znamke Impol kot priznanega delodajalca.

 • KATERE IZZIVE PRINAŠA LETO 2023?
  - Zagotavljanje načrtovanega obsega proizvodnje in prodaje glede na pesimistične napovedi v Evropski uniji.
 • - Obvladovanje stroškov, še posebej zaradi inflacijskih pritiskov.
  - Zanesljiva energetska oskrba na vseh lokacijah
  - Zagotavljanje likvidnosti.
  - Odločitev o nadaljnjih korakih na področju uvedbe standardnih informacijskih rešitev. 
 • Še več zanimivih novic iz Impola, lahko preberete v njihovem časopisu Metalurg, ki ga najdete na tej >>POVEZAVI
 • december 29, 2022
Nazadnje urejano na 0, 30.12.2022 21:17
Oceni ta prispevek
(2 glasov)

Poišči