( ISSN 2738-5760 )

Na Komunali zadovoljni z letošnjim poslovanjem

Komunala Slovenska Bistrica letošnje poslovno leto ocenjuje kot uspešno, še zlasti zaradi vseh izzivov, ki jih gospodarstvu prinaša energetska kriza. 

Pritiske dviga stroškov so reševali s projekti ne obvezne javne gospodarske službe

»Letos smo vse cilje, ki smo si jih zadali, dosegli oz. celo presegli, predvsem na področju vodooskrbe, vzdrževanja cest, izgradnji nove infrastrukture. Med drugim smo izvedli dva večja projekta – v Vinarski ulici smo uredili odvajanje meteornih in fekalnih vod ter javno razsvetljavo, dokončali smo dela pri zahodni obvoznici, kjer smo uredili vse priključne ceste s pripadajočo infrastrukturo, končujemo tudi dela v Kajuhovi ulici. Veliko je bilo tudi manjših projektov in projektov, ki smo jih izvedli za krajevne skupnosti in v drugih občinah, predvsem v občinah Rače-Fram in Kidričevo. Vsa ta dela, ki smo jih izvajali izven redne gospodarske službe, so nam pomagala blažiti pritiske dviga stroškov, ki se ustvarjajo pri izvajanju javne gospodarske službe,« pojasnjuje direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek. Predvideva tudi, da bodo poslovno leto končali v okviru predvidenega poslovnega rezultata.

Prihodnje leto za načrtovanje poslovanja zelo nepredvidljivo

»Nemočni smo pri dražitvi energentov, zato je pri poslovanju težko biti stroškovno učinkovit. Dobavitelja energentov moramo poiskati preko javnih naročil, in ker se na razpis navadno prijavi le en dobavitelj ali največ dva, se nimamo možnosti pogajati o ceni, ki pa je običajno dvakrat višja od cen energentov na mednarodnih borzah. Pri ukrepih vlade za pomoč gospodarstvu, smo si prizadevali, da bi bili del pomoči proračunskih uporabnikov, kjer je vlada navzgor omejila visoke cene energentov. To bi znatno pomagalo pri blaženju cen storitev. Pritiskali smo preko Ministrstva za gospodarstvo, Komunalne zbornice, Gospodarsko interesnega združenja, a nas vlada v to uredbo ni umestila. To za nas pomeni, da nam bodo stroški električne energije s 111.000 € poskočili na skoraj milijon evrov. Zato smo že letos začeli z energetskim prestrukturiranjem in na CERO Pragersko že gradimo večjo sončno elektrarno moči 390 kW, ki bo zgrajena do konca januarja. Drugo pa bomo postavili na čistilni napravi. Vključitev v omrežje načrtujemo v prvem četrtletju leta 2023. S tem želimo sami proizvesti skoraj 80 % potrebne električne energije, kar pomeni, da ne bo potrebno cen naših storitev dvigniti za tako velik odstotek. Velik je tudi pritisk na stroške dela na ravni panožne kolektivne pogodbe, tako bomo s 1. januarjem zaposlenim plače dvignili za 10 %,« je še povedal Tramšek. Trenutno je na Komunali 145 zaposlenih, za prihodnje leto pa načrtujejo 2 novi delovni mesti in nadomestiti tiste, ki se bodo upokojili.

Letošnje leto bo Komunala Slovenska Bistrica končala z okoli 15 milijoni prihodkov, kar je slabih 9 % več kot leto prej, za prihodnje leto pa načrtuje okoli 16 milijonov prihodkov. To pa pomeni, da bo na razpolago nekoliko manj sredstev za investicije v komunalno infrastrukturo. 

Natalija Sinkovič

 

Nazadnje urejano na 0, 30.12.2022 21:13
Oceni ta prispevek
(1 glas)

Poišči