( ISSN 2738-5760 )
Nova občinska sejna soba, Foto: Občina Slovenska Bistrica Nova občinska sejna soba, Foto: Občina Slovenska Bistrica

Na seji občinskega sveta sprejeli proračun v prvem branju

V četrtek, 26. januarja, so se v sejni sobi v Vošnjakovi ulici sešli bistriški občinski svetniki na svoji drugi redni seji. Na dnevnem redu je bilo tudi prvo branje občinskega proračuna za leto 2023.

Župan dr. Ivan Žagar je že na sredini novinarski konferenci poudaril, da so na pripravo proračuna močno vplivale okoliščine pri nas in v svetu, kot so energetska kriza, zviševanje stroškov dela in inflacija: "V proračunu za letošnje leto je slabih 35 milijonov evrov prihodkov, od tega je dvajset milijonov in pol primerne porabe. Razlika so ostali prihodki, od tega je slabih 7 milijonov sofinancerskih sredstev za različne projekte. Ti glavni projekti so dokončanje kanalizacije na Zgornji Polskavi, dokončanje plezalnega centra in začetek gradnje oziroma rekonstrukcije zdravstvenega doma."  Na seji je proračun podrobneje predstavil direktor občinske uprave Branko Žnidar. »Na prihodkovni ravni največji delež predstavlja prihodek iz dohodnine oziroma t. i. povprečnina, ki letos znaša dobrih 19 milijonov evrov in je skoraj za 9 % višja kot leto prej. Med pomembnimi prihodki, ki so planirani v prvi obravnavi, so tudi t. i. komunalni prispevek, ocenjen v višini 500.000 evrov, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ocenjena vrednost je okoli 750.000, slabe 3 milijone sredstev pričakujemo od države iz kohezijskih sredstev, ki jih bomo dobili za gradnjo kanalizacije na Zg. Polskavi, prihodke od države pričakujemo tudi za dograditev in rekonstrukcijo zdravstvenega doma, ministrstvo za zdravje naj bi tako letos pridalo dobra dva milijona evrov." Občina predvideva 35.238.060 evrov odhodkov, v letu 2023 pa se nenamerava zadoževati. (več o proračunu lahko preberete na tej >>povezavi)

Na proračun so imeli kar nekaj pripomb predvsem opozicijski svetniki. Da je proračun zelo nepregleden, je poudaril svetnik iz vrst Gibanja svoboda dr. Vito Martinčič. Med drugim je poudaril: "Ogromna sredstva so predvidena za delovanje javnih zavodov, kot so knjižnica, zdravstveni dom, RIC, a svetniki nismo dobili njihovih poslovnih načrtov za letos, niti realizacije za preteklo leto in nimamo pregleda v planirano porabo ter smotrnost porabe teh sredstev. Zato predlagamo občinskemu svetu, da naj ti poslovni subjekti pošljejo občinskemu svetu to dokumentacijo pred pripravo proračuna."

Ludvik Repolusk, član svetniške skupine SD, je ponovno poudaril, da naj občinska uprava pripravi proračun že ob koncu prejšnjega leta, bilo bi pa dobro, da ga pripravi za dve leti naprej. "Zdelo bi se mi tudi prav, da nas občinska uprava seznani z ugotovitvami Računskega sodišča, ki ga je le-to objavilo 22. decembra lani, in pojasni tudi katere nepravilnosti je občina že odpravila in katere še bo." Povzetek pričakuje na naslednji seji občinskega sveta. Opozoril je tudi na nekatere postavke v proračunu, med njimi tudi na postavko štipendije, ki je občutno znižana v primerjavi s preteklim proračunom in zakaj se ne razpiše nobena štipendija iz sklada dr. Zore Janžekovič. 

Luka Zorko, Gibanje svoboda, je izpostavil, da je proračun premalo natančen: "V njem je kup zneskov, zapakiranih pod neke postavke, o katerih moramo glasovati, a jih sploh ne poznamo podrobneje."

 Dr. Andrej Godec, SD: "Načrt razvojnih prorgamov do leta 2026 naj bi odražal razvojno politiko občine na področju investicij za naslednja 4 leta. menim, da načrt ne predvideva niti razvoja tistih investicij, ki jih je župan sam zagovarjal v predvolilnih nastopih. Občinske službe bi morale imeti tuddi več pripravljenih projektnih dokumentacij."

Svetniki so proračun za leto 2023 v prvem branju sprejeli, pripravljalci pa bodo zdaj vse pripombe nanj preučili in pripravili nov proračun za naslednjo sejo občinskega sveta.

Natalija Sinkovič 

 

  • januar 26, 2023
Nazadnje urejano na 0, 26.01.2023 18:20
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči