( ISSN 2738-5760 )

Občinski svetniki potrdili dve podražitvi cen

V četrtek, 26. januarja, je občinski svet občine Slovenska Bistrica obravnaval tudi podražitve cen vrtcev in komunalnih storitev.

Komunalne storitve bodo v povprečju dražje za 14 %

Komunala Slovenska Bistrica, ki opravlja obvezno gospodarsko javno službo, na področju oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov, se v zadnjem času srečuje z izrazitim povečanjem stroškov poslovanja. »Od zadnje uskladitve cen pred tremi leti so se cene materiala, energije, stroškov dela in drugih stroškov močno dvignile, zato je treba za vzdržno poslovanje zvišati cene opravljanja javnih gospodarskih služb,« je ob predstavitvi elaboratov poudaril direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek.

Slika17

Primer izračuna za štiričlansko družino kaže dvig storitev Komunale Slovenska Bistrica za šest evrov oziroma okrog 14 odstotkov. Predlagane nove cene so svetniki sprejeli, o predlogu niso glasovali svetniki SD, nove cene pa bodo začele veljati že 1. februarja.

S 1. februarjem se bodo podražili tudi vrtci

Direktorica Vrtca Otona Župančiča Aleksandra Pirš in računovodkinja Alenka Romih sta občinskim svetnikom predstavili vzroke za podražitev vrtcev in predvideno podražitev. »Stroške v vrtcih povečujejo na eni strani zakonodaja za plače in normative v vrtcih, na drugi strani pa materialne zahteve okolja. Predšolska vzgoja je dejavnost, ki je v javnem sektorju ena izmed najbolj normiranih in standardiziranih dejavnosti, zato je na tem področju mogoče sprejemati ukrepe za racionalizacijo le v okvirih, ki jih določa zakonodaja,« je na seji občinskega sveta povedala direktorica vrtca Aleksandra Pirš. Svetniki so potrdili nove cene vrtcev, ki odslej znašajo:

 

Slika9

Cene naj bi se zvišale v povprečju za 14 odstotkov in pol, odvisno od otrokove starosti. Nove cene bodo začele veljati 1. februarja.

Neprofitne najemnine ostajajo nespremenjene

Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep, da letna stopnja neprofitne najemnine od 01.01.2023 do 31.12.2023 znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja, in sicer za vsa najemna stanovanja v lasti Občine Slovenska Bistrica. Cene bi sicer lahko bile 4,68 % od vrednosti stanovanja, a je občinska uprava predlagala, da cene ostanejo enake kot doslej. »Zaradi zaščite socialnega položaja najemnikov občinskih neprofitnih stanovanj, občina predlaga nižjo stopnjo najemnine od predpisane. Tudi na ta način želimo reševati slab materialni položaj večine najemnikov. Med njimi prevladujejo prejemniki socialnih pomoči kot edini vir preživljanja - so brez zaposlitve, invalidi, matere samohranilke, ljudje v osebnem stečaju in prejemniki minimalnih plač oz. pokojnin. Z letošnjim letom se je ekonomski položaj bistveno poslabšal, zato predlagamo, da za leto 2023 ostane stopnja najemnin ista – torej 3,81 %,« je povedal direktor občinske uprave Branko Žnidar. Sprejem sklepa ima finančne posledice na tisti del proračuna, kjer se zagotavljajo sredstva za subvencije neprofitnih najemnin (zagotavlja se sredstva v višini razlike med celotno neprofitno najemnino in dejanskim plačilom najemnika). To pa pomeni, da je zaradi nižje najemnine treba zagotoviti manj proračunskih sredstev za subvencije.

Natalija Sinkovič


Nazadnje urejano na 0, 27.01.2023 14:58
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči