( ISSN 2738-5760 )

Prostori Upravne enote tudi slovesno odprti

V petek, 17. februarja, dopoldan so slovesno odprli prostore Upravne enote Slovenska Bistrica. Čeprav prostore uporabljajo že od decembra lani, so danes pripravili krajšo slovesnost in s tem prostore tudi uradno predali namenu. 

Namesto ministrice se je odprtja udeležil državni sekretar, pristojen za področje lokalne samouprave, nevladnih organizacij, političnega sistema, upravnih enot in mednarodnega sodelovanja ministrstva Jure Trbič. Skupaj z županom dr. Ivanom Žagarjem in načelnikom Upravne enote Emilom Trontljem je slovesno prerezal trak.
 

»Prostore stare šole v Vošnjakovi smo obnovili prav za to, da bi se vanjo lahko preselila upravna enota. Vrednost te investicije je bila dobrih 1.734.000 € in jo je v celoti pokrila občina. Pretežni del prostorov, ki jih je dobrih 1100 m2, uporablja upravna enota, občina ima v zgornjem nadstropju le sejno sobo za seje občinskega sveta,« je po otvoritvi povedal župan dr. Ivan Žagar.

S preureditvijo se zunanjost objekta ni spremenila, razen nekaj zazidanih in nekaj dodatnih okenskih odprtin. Glavni vhod je še zmeraj z Vošnjakove ulice. Nasproti temu pa je na zadnji strani izhod na dvoriščno stran. Za potrebe invalidov, in tudi dostave, je proti Leskovarjevi ulici dodan še en vhod, ki ima poleg stopnic tudi klančino. Od tu je možen nivojski dostop do novega notranjega dvigala. V pritličju je kabina prehodna, tako da je možna uporaba dvigala tako s strani novega vhoda, kot tudi znotraj objekta (s hodnika). S tem so zagotovljeni vsi pogoji za uporabo objekta gibalno oviranim osebam. V pritličju so prostori, kjer je obisk strank pogostejši. V prvi in drugi etaži so urejene pisarne, manjša dvorana za potrebe UE in večja sejna dvorana za potrebe Občine Slovenska Bistrica. V mansardi so tehnični prostori. V pritličju je tudi prostor za informatorja varnostnika. Na novo je urejen tudi peš dostop z Vošnjakove ulice, kjer je tudi mesto za parkiranje koles.

Z novimi prostori so se bistveno izboljšali pogoji dela tako za stranke kot za zaposlene

Vrsto let smo delovali kar na treh lokacijah, kar je bilo izredno neugodno tako z vidika organizacije delovnih procesov, strankam je povzročalo zmedo, v katero stavbo naj pravzaprav gredo in nikjer ni bilo urejenega dostopa za invalide oziroma gibalno ovirane osebe. V novih prostorih pa smo vsi uslužbenci združeni skupaj, vsi delovni procesi se odvijajo na eni lokaciji, urejen je dostop za gibalno ovirane osebe, tudi nivo zasebnosti za stranke je bistveno boljši, tako da mislim, da smo z novimi prostori vsi pridobili ogromno,« je poudaril načelnik Upravne enote Slovenska Bistrica mag. Emil Trontelj.

Poslovanje UE Slovenska Bistrica sledi zahtevam in trendom sodobne javne uprave

"Obnovljena stavba na Vošnjakovi 10 je prijazna tako do vseh strank, tudi do oseb z oblikami invalidnosti, kot za zaposlene," je dejal državni sekretar Jure Trbič. "Uslužbenci upravne enote dajete odlično podobo državne uprave na lokalnem nivoju. Ta podoba je v Slovenski Bistrici vzor zakonitosti in prijaznosti do uporabnikov storitev, kar se odraža v zadovoljstvu strank in zaposlenih," je dodal. Povedal je še, da rezultati poslovanja upravne enote v Slovenski Bistrici kažejo na intenzivno sledenje zahtevam in trendom sodobne, učinkovite in uporabniku prijazne javne uprave. "Vaši uspehi so vidni, očitni in znani. Prepričan sem, da bodo takšni tudi ostali," je še poudaril državni sekretar.

Odprtje novih prostorov so s kulturnim programom popestrili učenci Glasbene šole Slovenska Bistrica trobentač Mihael Topolovec, pevka Lana Leskovar ter Brina Bobik, Nika Vlaj in Mai Rumež, prireditev pa je vodila Jana Jeglič.

Natalija Sinkovič

  • februar 17, 2023
Nazadnje urejano na 0, 19.02.2023 07:41
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči