( ISSN 2738-5760 )

PGD Zg. Polskava ima novo vodstvo

V soboto, 18. februarja 2023, je v dvorani kulturnega doma potekal volilni občni zbor PGD Zgornja Polskava. 
Občnega zbora PGD Zgornja Polskava so se udeležili številni člani društva, med pomembnimi gosti pa so bili predsednik GZ Slovenska Bistrica Franc Ačko, predsednik KS Zgornja Polskava Uroš Klajderič, predstavniki pobratenega PGD Spodnji Kamenščak, prijateljskih društev PGD Ruše, PGD Dolnja Bistrica, PGD Lenart, DVD Donje Ladanje in DVD Sveti Ivan Žabno.
Po  izvolitvi delovnega predsedstva, ki ga je vodil  Luka Magdič, so predstavniki organov društva podali svoja  poročila, sledila pa je predstavitev načrta dela za leto 2023, podelitev odlikovanj, pozdravni govori gostov in točka  razno.
Predsednik PGD Zgornja Polskava Lovro Metikoš je v poročilu povzel  organizacijske in operativne dogodke v preteklem letu: "Zvrstile so se številne prireditve in oblike usposabljanj, druženja gasilcev, ob vseh teh priložnostih pa smo skušali nadoknaditi izgubljeno v času epidemije. V letu 2022 beležimo 23 intervencij. Večina intervencij (14 primerov) je povezanih je z tehničnim reševanjem ljudi in živali, nudenjem prve pomoči ob življenjsko nevarnih stanjih in varovanjem okolja." Ob koncu poročila se je predsednik vsem zahvalil za zaupanje in zaključil z besedami: "Obstajajo dela, ki jih je nemogoče poplačati ali ovrednotiti in smo ljudje, ki ta dela opravljamo, ker preprosto čutimo, da smo za to poklicani. Takšno delo je zanesljivo delo, ki ga opravljamo prostovoljni gasilci. Lahko rečem samo hvala za vse." 
V nadaljevanju so poročila predstavili še blagajničarka Neža Motaln, predsednik nadzornega odbora Nejc Kokot, predsednik verifikacijske komisije Damijan Turner in predsednik kandidacijske komisije Radoslav Mohorko. Osrednja točka 97. občnega zbora pa so bile redne volitve organov društva za obdobje 2023-2028. Člani so vodenje društva drugi mandat soglasno zaupali Lovru Metikošu, medtem ko je dosedanjega poveljnika Jožeta Fiferja zamenjal Nejc Kokot. Poleg njiju je občni zbor izvolil še nove člane upravnega odbora, poveljstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča.
Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj, med drugim tudi priznanj za sodelovanje na intervenciji "Kras 2022" in za udeležbo na gasilski olimpijadi CTIF 2022 v Celju. V dneh pred 97. občnim zborom so izdali že četrti bilten o zgodovini in delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Polskava. Izdaja je bila sicer posvečena 95-letnici ustanovitve društva leta 2021, a takrat zaradi znane zdravstvene krize ni bilo mogoče uresničiti načrtovanih aktivnosti. Nekateri ljudje si za uspeh štejejo, kar so naredili zase. Obstajamo pa ljudje, ki si za uspeh štejemo to, kar smo naredili za druge. S tem motom bodo še naprej delovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Polskava.
Foto: Aleš Majerič

  • februar 26, 2023
Nazadnje urejano na 0, 07.03.2023 10:13
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči