( ISSN 2738-5760 )
Zahodna obvoznica, Foto: Natalija Sinkovič Zahodna obvoznica, Foto: Natalija Sinkovič

Podrobnosti s tehničnega pregleda zahodne obvoznice

V torek, 28. februarja, je bil na zahodni obvoznici opravljen tehnični pregled. Člani komisije so ugotovili nekatere pomanjkljivosti, ki jih bo moral investitor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), odpraviti v 30 dneh.

"Nekatere pomanjkljivosti se nanašajo na sam objekt, preostale pa na manjkajočo dokumentacijo," je pojasnil načelnik Upravne enote Slovenska Bistrica mag. Emil Trontelj. "Pomanjkljivosti na objektu so se izkazale predvsem pri elektroinstalacijah, ki niso ustrezno označene, pri odvodnjavanju padavinskih odpadnih vod, nekaj pripomb je bilo tudi glede usmerjevalnih tabel, ki jih bo treba prilagoditi na ustrezno višino, popraviti pa bo treba tudi varovalne ograje," dodaja Trontelj. V javnosti se izražajo pomisleki, da je cesta preozka za težke tovornjake, a Trontelj ugotavlja, da: "Iz zapisnika tega ni razbrati."
Investitor, DRSI, ima zdaj 30 dni časa, da napake in pomanjkljivosti odpravi in predloži dokazila. "Nato pa bomo na podlagi dokazil ugotavljali, ali so pomankljivosti odpravljene in ali lahko na podlagi tega izdamo uporabno dovoljenje," še pojasnjuje Trontelj. 
"Občina Slovenska Bistrica se bo zdaj lotila preusmerjanja tovornega prometa na zahodno obvoznico. To pomeni, da bomo s prometno signalizacijo promet preusmerjali nanjo in prepovedali vožnjo tovornjakom po Partizanski ulici," dodaja župan dr. Ivan Žagar.
Natalija Sinkovič
 
  • marec 1, 2023
Nazadnje urejano na 0, 01.03.2023 11:21
Oceni ta prispevek
(4 glasov)

Poišči