( ISSN 2738-5760 )

Letni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica

V petek, 3. marca 2023, so se ob 17. uri v prostorih vojašnice Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici na letnem zboru zbrali člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica skupaj z gosti. Na zboru so bila predstavljena poročila o delovanju v preteklem letu, načrti za aktualno obdobje ter podeljena priznanja, plakete in medalje, z minuto molka pa so se poklonili tudi preminulim članom.
OZVVZS Slovenska Bistrica ima vpisanih 1148 članov, zbora pa se je udeležilo 129 članov. Na letnem zboru so člani izvolili organe Zbora: delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika ter verifikacijsko komisijo. O svojem delu v letu 2022 so poročali predsednik združenja, Miran Krušič, sekretar Drago Pristovnik, ki je podal tudi finančno poročilo, o svojem delu pa so poročali tudi predstavniki nadzornega odbora, častnega razsodišča in verifikacijske komisije.
Miran Krušič, predsednik OZVVS Slovenska Bistrica: »Najprej bi se zahvalil našemu gostitelju, podpolkovniku Andreju Skodiču, poveljniku vojašnice, ki nas je povabil, da se zberemo v tej prelepi obnovljeni jedilnici. V preteklem letu smo naredili veliko, izvedli smo vse planirane aktivnosti ter dodali še kakšno zraven. Naše osnovno poslanstvo, domoljubje, smo udejanjili na različne načine. Udeleževali smo se številnih spominskih slovesnosti, polagali smo vence k spomenikom padlih borcev, redno smo se udeleževali sej vzhodnoštajerske pokrajine, udeleževali smo se proslav, širili smo dobre odnose pri naših kolegih izven meja Slovenije, sodelovali smo z drugimi društvi. Udeleževali smo se različnih pohodov, podelili smo spominske medalje ob 30. obletnici vojne za Slovenijo, pripravili smo številne proslave, piknike, druženja, delovne akcije, prav tako pa smo se udeležili številnih športnih tekmovanj in bili smo zelo uspešni. Za te in še mnoge druge aktivnosti se zahvaljujem vsem veteranom, ki ste pomagali in sodelovali.«

Veterani v letošnjem letu načrtujejo podobne dejavnosti kot lani, načrtujejo seje predsedstva in odborov, srečanja z veteranskimi organizacijami ter sodelovanje pri aktivnostih ob občinskih praznikih občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. Načrtujejo tudi sodelovanje na prireditvah (Trije žeblji – Osankarica, Pekrski dogodki, Dan državnosti, Dan suverenosti, Srečanje veteranov, Dan samostojnosti in enotnosti, Dan odprtih vrat vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica), udejstvovanje na izletih in pohodih (pohod po poteh spominskih obeležij – tajnih skladišč 1990-91, Maistrov pohod, Geoss – dan veteranov) ter nadaljevanje športnih aktivnosti (nogometni turnir, športne igre, tekmovanje v ribolovu, šahu, ruskem kegljanju in metu bombe). Ob tem pa ne gre pozabiti na redno delovanje združenja, kot so različne delovne akcije, obiski članov, občni zbori, načrtujejo pa tudi okrogle mize na Brinju itd.
V zadnjem delu prireditve so slavnostno podelili članske izkaznice novim članom ter priznanja zaslužnim. Priznanja OZVVS Slovenska Bistrica sta za sodelovanje prejela Hosekra d.o.o. in Markež Dušan. Bronasto plaketo OZVVS Slovenska Bistrica sta prejela Milan Jurič in Franc Brglez. Srebrno plaketo OZVVS Slovenska Bistrica pa sta prejela Rudi Strehar in Darko Kodrič.
Podeljene so bile tudi medalje OZVVS Slovenska Bistrica: bronasto medaljo so prejeli Anton Figek, Karli Mali, Drago Ekart in Franc Sagadin. Srebrno medaljo so prejeli Dominik Gajser, Franc Pišek, Milan Gajšek in Maksimilijan Videčnik. Zlato medaljo pa sta prejela Danilo Motaln in Stanislav Tič.
Za prizadevno delo so podelili bronasto plaketo Združenja veteranov vojne za Slovenijo, ki jo je prejel Ivan Trunkl, srebrno plaketo ZVVS je prejel Konrad Knez, zlato plaketo ZVVS pa sta prejela Ivan Golob in Peter Turin. Znak praporščak sta prejela Erih Štribl in Ivan Brezovšek.
Spominsko plaketo Združenja veteranov vojne za Slovenijo je prejel podpolkovnik Andrej Skodič. Zlati znak ZVVS je prejel Ivan Pristovnik. Red II stopnje ZVVS pa sta prejela Miran Krušič in Drago Pristovnik. Priznanje Red II stopnje bosta dobitnika prejela na glavnem zboru, ki bo potekal v Novem mestu.

Zbrane je na zboru pozdravil tudi gostitelj, podpolkovnik Andrej Skodič, poveljnik vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica: »Vesel sem, da vas je danes toliko tukaj in da je lahko vojašnica gostitelj ter da dobro sodelujemo tako z veteranskimi organizacijami kot tudi z občino. Čestitam vsem prejemnikom priznanj, zahvala pa gre tudi vašemu predsedniku, s katerim dobro sodelujemo. Upam, da se boste tudi v nadaljevanju med nami dobro počutili.«
Podžupan Občine Slovenska Bistrica, Modest Motaln, je zbranim namenil nekaj besed: »Veseli me, da se zbirate prav na tem mestu, ki je simbolno mesto izmed tistih časov, o katerih jaz ne morem govoriti, ne morem se jih spomniti, ker sem bil še premlad. Globoko in visoko spoštujem vrednote, za katere se zavzemate, visoko spoštujem vas, ki ste takrat v odločilnih trenutkih naredili največ – izpostavili ste svoje življenje, da lahko jaz danes tukaj stojim v svobodni državi. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. Zahvaljujem se vam za odlično sodelovanje z občino Slovenska Bistrica in tudi v prihodnje si želim tako dobrega sodelovanja.«
Po uradnem delu zbora so se člani okrepčali s tradicionalno vojaško jedjo, pasuljem, in ob dobri kapljici med seboj izmenjali zgodbe, izkušnje ter kovali nove načrte dela v prihodnje.

Amadeja Mlakar

  • marec 5, 2023
Nazadnje urejano na 0, 08.03.2023 17:05
Oceni ta prispevek
(2 glasov)

Poišči