( ISSN 2738-5760 )
Župan Oplotnice Matjaž Orter, foto: Natalija Sinkovič Župan Oplotnice Matjaž Orter, foto: Natalija Sinkovič

V Oplotnici nameravajo obnoviti vodovod

Pred kratkim so svetniki občine Oplotnica opravili prvo branje letošnjega proračuna in ga do naslednje seje, ki bo predvidoma v drugi polovici marca, dali v javno obravnavo.

Letošnji proračun občine Oplotnica je 4.400.000 evrov, za investicije pa je namenjena četrtina proračuna. »Za naložbe v vodooskrbo je v predlogu proračuna predvidenih 235 tisoč evrov. Naložbe bodo namenjene sanaciji vodnega zajetja v Kotu. Gre za tri vodne vire, ki v preteklih letih še niso bili sanirani. Prav tako nameravamo zagotoviti dodatne vodne vire v Koritnem, načrtujemo pa tudi sanacijo vodovoda v Prečni ulici v Oplotnici. Del denarja bo namenjenega tudi dokumentaciji za dograditev vodohrana Lačna Gora in izgradnjo 4.200 metrov novega cevovoda,« pojasnjuje župan Oplotnice Matjaž Orter. Med načrtovanimi projekti je tudi gradnja novega vrtca in šole na Prihovi, kar bo sofinancirala tudi država: "Glede na to, da so šle cene gor 'krat dva', bomo k temu projektu pristopili v dveh fazah. Najprej bomo zgradili novi vrtec s tremi oddelki, skupno kuhinjo, jedilnico. V drugi fazi pa bomo šli v dograditev oziroma novogradnjo šole." Ker je Oplotnica tudi soustanoviteljica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, sodeluje pri investiciji dograditve Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica in nakupa dveh reševalnih vozil, in sicer s skupnim vložkom v naslednjih letih 300 tisoč evrov, letos pa okrog sto tisočakov.

V Oplotnici zelo pozdravljajo tudi odprtje pisarne Turistično-informacijskega centra TIC. "Dela se veliko, rezultati so vidni, in mislim, da bomo v tej smeri tudi nadaljevali. Nekatere projekte s področja turizma bomo v naslednjih dveh letih sofinancirali, oživiti nameravamo ribnik Partovec s sprehajalnimi potmi in obnoviti kočo v Partovcu," je še povedal župan Oplotnice Matjaž Orter.

Drugo branje proračuna bodo svetniki občine Oplotnica opravili predvidoma v drugi polovici marca.

Natalija Sinkovič

  • marec 5, 2023
Nazadnje urejano na 0, 06.03.2023 07:56
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči