( ISSN 2738-5760 )

Letni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica

V petek, 10. marca 2023, je v prostorih vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica potekal letni zbor članic in članov Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica, na katerem so sprejeli poročila o delovanju v preteklem letu ter podali plan dela in aktivnosti za to koledarsko leto. V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in Glasbene šole Slovenska Bistrica.
Na zboru so zbrani ubodoma prisluhnili predavanju generalmajorja Dobrana Božiča, vojaškega svetovalca v kabinetu ministra za obrambo in predsednika Zveze slovenskih častnikov, na temo »Razmere v Ukrajini in njihov vpliv na Slovenijo«. V predavanju je orisal spekter dogodkov, ki so se dogajali od hladne vojne v Rusiji in Ukrajini, vzroke za vojno ter posledice, ki jih nosi vojna, tudi na našem ozemlju.

Dr. Andrej Godec, predsednik OZSČ Slovenska Bistrica je uvodoma pozdravil zbrane ter podal poročilo o delovanju območnega združenja v letu 2022. Aktivno so sodelovali z lokalnim okoljem ter občinami Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Aktivni so bili na 60 dogodkih, na katerih je sodelovalo skoraj 200 članic in članov. Zelo dejavni so bili tudi na strelskih urjenjih in tekmovanjih, zanemarili pa niso spominskih in domoljubnih dejavnosti, saj so se udeleževali aktivnosti tako na lokalni, regionalni kot državni ravni. Prav tako so se na lokalni, regionalni in državni ravni udeležili večjega števila prireditev na športnem, kulturnem in rekreacijskem področju. Lep medijski odziv so dosegli tudi z izdajo biltena ob 1. državnem prvenstvu ob dnevu suverenosti.
Dr. Andrej Godec je strnil svoje misli: »Razvidno je, da smo delovali transparentno in racionalno v skladu s finančnimi predpisi. Za donatorska sredstva, članarino in namenska sredstva občin pa velik hvala. Ocenim lahko, da smo poglobili sodelovanje s Slovensko vojsko, veteransko organizacijo, društvom Sever in združenjem borcev za vrednote NOB. S svojim delom smo uresničevali vlogo organizacije posebnega državnega pomena. Ocenjujemo, da je bilo delo v preteklem letu uspešno, saj smo realizirali vse zastavljene naloge. Izpostaviti moram entuziazem in angažiranost članov predsedstva in volilnih komisij, da smo zastavljeno lahko udejanjili. Z željo po nadaljnjem dobrem delu, sodelovanju z lokalnim tako vojaškim, veteranskim, civilnim in izobraževalnim okoljem se vam vsem iskreno zahvaljujem.«
Zbrani so lahko prisluhnili tudi finančnemu poročilu za preteklo leto, poročilu predstavnika nadzornega odbora, pri tem pa so sprejeli tudi finančni načrt in plan dela ter aktivnosti OZSČ za leto 2023. S svojim delovanjem OZSČ Slovenska Bistrica želi nadaljevati s podobnimi aktivnostmi in dejavnostmi kot v preteklem letu.
Sledila je slavnostna podelitev priznanj in odlikovanj Zveze slovenskih častnikov, ki sta jih podelila generalmajor Dobran Božič, predsednik Zveze slovenskih častnikov in dr. Andrej Godec, predsednik OZSČ Slovenska Bistrica. Pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov so prejeli Martin Capl, Simona Čoh, Alojz Gostenčnik in Marinka Kramberger. Bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov je prejel Jurij Višnar. Zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov je prejel Peter Turin. Plaketo Zveze slovenskih častnikov je prejel Drago Mahorko.
Častni znak Zveze slovenskih častnikov za sodelovanje pa so prejeli podpolkovnik Andrej Skodič, poveljnik vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica ter podjetja Riko d.o.o. in Impol 2000 d.d.


Utemeljitve:


Ob 30. letnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije so na zboru podelili zaslužnim članom spominske medalje. Zbrane so pozdravili številni gostje, ki so podelili nekaj svojih misli, svoje gostoljubje in željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju pa je izrazil tudi poveljnik vojašnice, podpolkovnik Andrej Skodič, ki je izrekel čestitke tudi vsem prejemnikom priznanj, medalj in plaket.
Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje zbranih, kjer so ob pogostitvi iz vojaške kuhinje člani in članice obujali anekdote ter kovali načrte za ponovna snidenja.

Amadeja Mlakar

  • marec 11, 2023
Nazadnje urejano na 0, 11.03.2023 19:47
Oceni ta prispevek
(1 glas)

Poišči