( ISSN 2738-5760 )
Foto: gov.si Foto: gov.si

Območno združenje Rdečega križa ima novo predsednico

Zbor članov Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica je potekal v torek, 25. aprila 2023. Na zboru so člani potrdili poročila o delu v preteklem letu, sprejeli načrte za programske usmeritve v letošnjem letu, po razrešitvi starih organov pa so izvolili nove organe OZRK Slovenska Bistrica.

Poslanstvo Rdečega križa je dejavno odzivanje na pojave stiske in nemoči, še posebno ranljivih skupin, razvijanje čuta za solidarnost in razumevanje stiske drugih, spodbujanje in širjenje vrednot zdravja in zdravega življenja, spoštovanje in nagovarjanje ljudi, da delijo del svoje blaginje, motiviranje in pridobivanje krvodajalk in krvodajalcev, načrtno izobraževanje in usposabljanje za humanitarno delovanje, izvajanje nalog iz javnega pooblastila države, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji.

Na zboru so člani prisluhnili poročilu o delu Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica v letu 2022: v letu 2022 so organizirali 23 rednih krvodajalskih akcij. Evidentirali so 2247 krvodajalk in krvodajalcev, ki so darovali 1100 litrov krvi. Kri je prvič darovalo 124 krvodajalk in krvodajalcev. Na področju socialne dejavnosti so leta 2022 prejeli in razdelili 47.184 kg prehrambnih artiklov iz ukrepa EU med 2317 prejemnikov.

Na področju ohranjanja socialnih stikov Rdeči križ izvaja programe druženja, pomoči na domu in obiskovanja ostarelih in mlajših bolnih, invalidnih in osamljenih oseb, obiskovanje in druženje ob visokih jubilejih in praznikih, srečanja starejših krajanov in krajank, druženje z varovanci - stanovalci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in enote Slovenska Bistrica, »vozičkanje« ter obiski v drugih domovih, medgeneracijska druženja, skupine starejših za samopomoč, … V letu 2022 so Krajevne organizacije Rdečega Križa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in občinami organizirale 13 srečanj starostnikov, ki se jih je udeležilo 793 oseb. Prostovoljci RK so opravili 1711 obiskov ostarelih, osamljenih, bolnih in invalidnih oseb.

Na področju zdravstveno-preventivne dejavnosti ter varstva in zaščite prebivalcev ob elementarnih in drugih nesrečah je OZRK Slovenska Bistrica organiziral tečaje prve pomoči na delovnem mestu za podjetja ter tečaje in izpite prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil. Člani ekipe PP RK Občine Oplotnica – Miran Arnuš, Franci Ribič in Borut Valenčak so 26.03.2022 so sodelovali na poletih v Planici (Planica 2022) z namenom nudenja prve pomoči. Miran Arnuš – ekipa Prve pomoči RK Občine Oplotnica se je v oktobru (10.10. – 14.10.2022) udeležil mednarodne vaje posredovanja ob potresu BALANCE v Črni gori. Primarni namen mednarodne vaje je bil dajanje prve pomoči osebam, ki naj bi bile poškodovane ob potresu. V sodelovanju z Avto-moto zveze Slovenije je potekal 21. 4. 2022 brezplačni obnovitveni tečaj prve pomoči Znanje rešuje življenje. Udeleženci so se seznanili s temeljnimi postopki oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, zaustavljanju hudih krvavitev ter drugimi najnujnejšimi ukrepi prve pomoči. V osnovnih šolah in srednji šoli ter Krajevnih organizacijah RK so izvedli 5 zdravstveno preventivnih predavanj in 15 delavnic z zdravstveno preventivno tematiko. Območno združenje Slovenska Bistrica je na zdravstveno in socialno letovanje otrok in odraslih v MPD Frankopan Punat in MZL RKS Debeli rtič popeljalo 134 otrok in 4 odrasle osebe.

Prostovoljke in prostovoljci - sodelavke in sodelavci RK so plemeniti ljudje, na katere lahko računamo ob vsakem času. V življenje ljudi prinašajo energijo, človečnost in strpnost. V letu 2022 so opravili 13.874 ur prostovoljnega in brezplačnega dela.

Predstavljene so bile programske usmeritve za leto 2023: delovanje območnega združenja bo podobno kot vsa leta doslej, organizirali bodo krvodajalske akcije, ozaveščali o darovanju drugih sestavin človeškega telesa, izvajali bodo socialno dejavnost, skrbeli bodo za ohranjanje socialnih stikov, izvajali bodo tečaje prve pomoči in zdravstveno-preventivno dejavnost, širili bodo znanja o Rdečem križu in Ženevskih konvencijah, osredotočili se bodo na delo podmladka Rdečega križa in mladine ter pridobivali sredstva, izvajali programe in investicije.

Po tem, ko so razrešili stare organe območnega združenja, so izvolili nove organe za mandatno obdobje 2023-2027. Predsednica OZRK Slovenska Bistrica je postala Marjana Sagadin, podpredsednica pa Tanja Pavlović, dr. med. Člani so izvolili tudi predstavnike Območnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča OZRK Slovenska Bistrica.

Marjana Sagadin, novoizvoljena predsednica OZRK Slovenska Bistrica, se je zbranim ganjeno zahvalila za zaupanje in podeljene glasove: »Iskrena hvala za vaše zaupanje. Svoje prve korake na poti prostovoljstva pri Rdečem križu  sem naredila pred 22. leti. S ponosom se oziram na to pot. To je pot, ki ni bila vedno ravna in lahka, pa vendar pot, vredna vsakega truda in napora. Ponosna sem na vsakega posameznika, s katerim sem delala to pot in veselim se vas, dragi srčni ljudje, da bomo skupaj ustvarili nove poti, ki bodo risale nasmehe na obraze in širile dobroto med ljudi. Hvala vam za vaš glas in vaše dobro srce. Trudila se bom, da človečnost v naši človeški družbi ne izgine

Na zboru so člani prisluhnili tudi poročilu o finančnem poslovanju OZRK Slovenska Bistrica v letu 2022, poročilu nadzornega odbora ter potrdili so finančni plan OZRK Slovenska Bistrica za leto 2023.

Amadeja Mlakar

  • april 29, 2023
Nazadnje urejano na 0, 01.05.2023 18:59
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči