( ISSN 2738-5760 )
Foto: OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Foto: OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

O strpnosti in nenasilju na OŠ Poh. odreda

V slovenskih osnovnih in srednjih šolah je v petek, 12. maja, v obliki različnih aktivnostih in pogovorov potekal dan kulture nenasilja in strpnosti, s katerimi bodo krepili veščine kulturne medsebojne komunikacije, čustveno odpornost in ustrezne odzive ob soočanju z nasilnimi dejanji. Dnevu kulture in nenasilja so danes čas namenili tudi na Osnovni šoli Pohorskega odreda.

 Na Osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica se že vrsto let ukvarjamo s tematiko medvrstniškega nasilja (verbalnega, fizičnega in spletnega - za katerega opažamo, da je v zadnjem času v porastu). Vsako šolsko leto organiziramo tematska strokovna predavanja (za učence in tudi za starše učencev naše šole). Tudi v prihodnje si bomo prizadevali organizirati predavanja, ki se dotikajo te problematike in bodo v podporo tako učencem kot tudi staršem. 

Zavedamo se, da se je potrebno odzvati na vse oblike medvrstniškega nasilja, zato smo ves čas pozorni na spremembe v vedenju učencev naše šole. Nudimo jim neposredno pomoč na področju izražanja in obvladovanja čustev, pri izboljšanju samopodobe ter socialnih veščin. 

Že peto leto smo vključeni v projekt "Stop nasilju", pri katerem sodelujemo z društvom Za boljši svet, redno sodelujemo z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica in njihovim Centrom za krepitev zdravja (ki za učence naše šole pripravljajo in izvajajo strokovne tematske delavnice na temo nasilja, drog, spoprijemanja s stresom, tehnik sproščanja ...). 

Prav tako aktivno sodelujemo s strokovnjaki iz organizacije "Safe.si", ki naše učence poučujejo o pasteh spleta in družabnih omrežjih, v letošnjem šolskem letu pa smo se vključili v raziskavo Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli? 

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na pobudo predsednika vlade dr. Roberta Goloba na ravnatelje osnovnih in srednjih šol v tem tednu naslovilo predlog za organizacijo dneva kulture nenasilja in strpnosti z namenom, da se odpre prostor za pogovore in odzive ob soočanju z nasilnimi dejanji. Učitelji so danes, v vseh razredih, pripravili vsebine in aktivnosti za povečevanje senzibilnosti za nasilje, za spreminjanje odnosa do nasilja in za zmanjševanje strpnosti do nasilja, konstruktivno reševanje medvrstniških konfliktov, razvijanje socialnih veščin, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in komunikacije med učenci ter učitelji. S temi aktivnostmi bomo seveda intenzivno in sistematično nadaljevali tudi v prihodnje. 

Ravnateljica OŠ Poh. odreda Nadja Stegne

  • maj 12, 2023
Nazadnje urejano na 0, 12.05.2023 16:15
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči