( ISSN 2738-5760 )
Foto: Srednja šola Slovenska Bistrica Foto: Srednja šola Slovenska Bistrica

Strpnosti in nenasilju pozornost posvečajo tudi na srednji šoli

V slovenskih osnovnih in srednjih šolah je v petek, 12. maja, v obliki različnih aktivnostih in pogovorov potekal dan kulture nenasilja in strpnosti, tej temi so namenili čas tudi na Srednji šoli Slovenska Bistrica.

Preventivne vsebine za krepitev strpnosti med dijaki in negovanje kulture nenasilja so del vzgojnega delovanja Srednje šole Slovenska Bistrica že vrsto let. "Vsebine vključujemo v razredne ure, v teden dejavnosti, v program preventivnih vsebin sredi šolskega leta ter delno tudi pri pouk, npr. pri sociologiji, pri interdisciplinarnem sklopu, pri slovenščini …" je povedala ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica Iva Pučnik Ozimič in dodala: "Ključne vsebine v obliki predavanj, delavnic in pogovorov so: ozaveščanje in uravnavanje čustvenega doživljanja dijakov, učenje veščin komunikacije in reševanje konfliktov, smiselna in ustrezna raba interneta, odnosi med spoloma, skrb za zdravje in podobno." Dan kulture in nenasilja so izvedli prejšnji teden, nekatere delavnice pa bodo izvajali še do konca maja.

"Na prisotnost nasilja na šoli se odzivamo znotraj oddelkov sproti in z vsakoletnim anonimnim vprašalnikom (zaradi bojazni, da za vse dogajanje morda ne izvemo) na nivoju šole. Obravnavamo posamezne primere psihičnega (večinoma spletnega) nasilja, ki jih skrbno obravnavamo. V obravnavo se redno vključujeta svetovalni delavki," še dodaja ravnateljica Iva Pučnik Ozimič.

Natalija Sinkovič

Nazadnje urejano na 0, 16.05.2023 19:04
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči