( ISSN 2738-5760 )

Kdaj si lahko obetamo rekonstrukcijo Špindlerjeve s priključki

Na zadnji, 3. redni seji občinskega sveta, ki je bila 22. marca 2023, je občinski svetnik Ludvik Repolusk zastavil naslednje vprašanje:

VPRAŠANJE

»Kako je z rekonstrukcijo Špindlerjeve ulice s priključki?«

ODGOVOR

Vodja Oddelka za okolje in prostor Janja Mlaker mu je podala odgovor: Naročena in izdelana je projektna dokumentacija v fazi IZP - idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izdelava IDP - idejnega projekta, št. 339/2022, oktober 2022. Kot osnovo podlago za gradnjo je treba izdelati še projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje - PZI, in sicer po predvidenih in dogovorjenih prioritetnih fazah, predvidoma do konca tega leta. Prav tako bo za izvedbo investicije treba zagotoviti sredstva v proračunu Občine Slovenska Bistrica.

V rubriki VPRAŠANJA - POBUDE - ODGOVORI bomo objavljali vprašanja in pobude svetnikov občinskega sveta in tudi iskali odgovore na vprašanja in pobude, ki nam jih bodo posredovali občani na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Obravnavali bomo samo podpisana vprašanja in pobude.

Natalija Sinkovič

Last modified on Saturday, 27 May 2023 04:44
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči