( ISSN 2738-5760 )

Vročenih 97 županovih petic

V ponedeljek, 19. junija 2023, je v Viteški dvorani slovenjebistriškega gradu potekala slavnostna podelitev Županovih petic najuspešnejšim učencem osnovnih šol, glasbene šole in srednje šole v občini Slovenska Bistrica. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Jana Jeglič, so nastopili učenci Glasbene šole Slovenska Bistrica.

Prireditev so z glasbenim vložkom obogatili vokalistka Zarja Robar z Valterjem Kukovičem na klavirju in trobilnim kvartetom, ki so ga sestavljali Filip Kalan, Lan Tkavc, Mia Pečovnik in Žan Javernik.

Zbrane je pozdravil in nagovoril župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, ki je učencem in dijakom čestital za številne dosežke, ki so jih nizali v šolskih klopeh ter odličen uspeh, ki so ga dosegli. Zaželel jim je lepe, nepozabne, igrive, prijateljstva in ljubezni polne počitnice, obenem pa se je za ves trud in delo zahvalil tudi njihovim učiteljem, ravnateljem in staršem.

Županovo petico je prejelo 97 učencev, od tega 66 učencev iz osnovnih šol, ena učenka iz Glasbene šole Slovenska Bistrica ter 30 dijakov Srednje šole Slovenska Bistrica.

Županova petica je priznanje, ki se podeli učencem osnovnih šol v občini ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja, učencem Srednje šole Slovenska Bistrica po zaključnem letniku in učencem Glasbene šole Slovenska Bistrica ob zaključku osnovnega glasbenega izobraževanja.

Priznanje ob zaključku osnovnošolskega izobrazevanja se podeli učencem, ki so izpolnili

naslednje kriterije: osnovni kriterij je povprečna ocena učenčevih zaključnih ocen pri vseh predmetih, v vsakem razredu zadnje triade. Povprečna ocena mora bit najmanj 4,6. Poleg navedenega osnovnega kriterija mora učenec izpolniti še vsaj enega izmed naslednjih dodatnih kriterijev:

  • učenec je v zadnji triadi prejel vsaj eno zlato ali dve srebrni priznanji na tekmovanjih iz znanja,
  • na državnih tekmovanjih (razen tekmovanj iz prejšnje alineje) je učenec v zadnji triadi posamično ali z ekipo osvojil eno od prvih treh mest,
  • učenec je v zadnji triadi aktivno sodeloval na različnih področjih kulturnega, raziskovalnega in športnega življenja osnovne šole in jo s tem promoviral v ožjem ali v širsem okolju.

Priznanje po zaključnem letniku na Srednji soli Slovenska Bistrica se podeli učencem, ki so:

  • zaključni letnik gimnaziskega programa končali z odličnim uspehom;
  • v zaključnem letniku ostalih programov dosegli 4,5 točke.

Priznanje ob zaključku osnovne glasbene šole se podeli učencem Glasbene sole v Slovenski Bistrici, ki so osnovno glasbeno šolo zaključili z odličnim uspehom.

Županovo petico, priznanje, ki obsega spominsko listino in stilizirano petico, ter cvet sta podelila župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar in Irena Jereb, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti.

 

 

Last modified on Friday, 23 June 2023 09:37
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči