( ISSN 2738-5760 )

Občina Oplotnica bo Partovec približala obiskovalcem

Sredi slikovite pokrajine pod vznožjem Pohorja, jugovzhodno  od Oplotnice, leži ribnik Partovec. Ta idilični naravni biotop z okoliškim traviščem in gozdom je habitat ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in redek mokriščni ekosistem, ki je zavarovan kot naravni spomenik in znan po svoji izjemni naravni lepoti in rekreacijskih možnostih.

Ribnik Partovec ni le naravni biser, ampak tudi priložnost za razvoj turizma v občini in regiji. Občina Oplotnica si ga že dlje časa prizadeva urediti in ga umestiti v svojo v turistično ponudbo. Pred leti je tako okoli ribnika Turistično društvo Trta že uredilo sprehajalno učno pot, ob njem društvo pripravlja tudi razne prireditve, kot je medgeneracijsko srečanje Jesen v Partovcu, ki ga po navadi pripravijo oktobra. Konec julija pa se je občina Oplotnica razveselila novice, da so bili uspešni na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

V sodelovanju z ekipo destinacije Rogla – Pohorje so prijavili projekt »PUJTE V OPLOTN'CO«. »Namen projekta je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo le-te in izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev doživetij turistov in prebivalcev. Ureditev naravne znamenitosti pomeni za občino Oplotnica in širše za Destinacijo Rogla – Pohorje, dodano vrednosti, k že obstoječi turistični ponudbi,« pojasnjuje Arina Pušnik s TIC Oplotnica. Projekt predvideva postavitev označevalnih in informativnih tabel, 6 tematskih razglednih površin, ki bodo služili opazovanju in proučevanju flore in favne v ribniku, opazovanju ptic, sprostitvi in oddihu v naravi. Pred vstopno točko v Partovec bodo postavili parkirišče in tako omejili dostop motornega prometa do območja opazovalnih ploščadi. Obnovili bodo tudi kočo, in sicer jo bodo energetsko oziroma trajnostno prenovili, zamenjali kritino in okna. »S projektom želimo omogočiti, da bodo dogodki in razne aktivnosti oživele se v večji meri. Ob zaključku projekta načrtujemo razne pohode, kolesarske izlete, slikarsko kolonijo s postavitvijo razstave v koči Partovec, meditacije v naravi, kulinarične dogodke v sodelovanju z lokalnimi ponudniki ter druga butična doživetja, ki bodo gosta usmerjala v edinstvenost doživetja,« še pojasnjuje Arina Pušnik.

Okvirna vrednost projekta, ki naj bi bil končan do konca septembra 2025, je ocenjena na 110.000 €, od tega bo polovico sredstev zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v okviru EU sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost, preostalo pa občina Oplotnica.

Natalija Sinkovič

  • August 7, 2023
Last modified on Wednesday, 09 August 2023 18:33
Rate this item
(1 Vote)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči