( ISSN 2738-5760 )
Foto:Občina Oplotnica Foto:Občina Oplotnica

V julijski ujmi uničeno obeležje partizanske tiskarne

Sredi Pohorja, v Koritnem nad Oplotnico, je v zadnjih letih 2. svetovne vojne delovala partizanska tiskarna – Tehnika Mernik. Julijska ujma je spomenik uničila, a v Oplotnici so odločeni, da ga bodo obnovili.

Partizanska tiskarna Tehnika Mernik je je v zemljanki, veliki 4 x 8 m, od avgusta 1944 do konca vojne maja 1945. Bila skrbno varovana in dobro skrita v gozdu med Koritnim in Božjim. Da je lahko delovala varno in učinkovito, so bili v veliki meri zaslužni kmetje v njeni neposredni bližini. Za material, za raznašanje gradiva in tudi za dobavljanje informacij, so skrbeli še aktivisti iz Oplotnice, Kota, s Keblja, tudi iz Slov. Konjic. Za varnost tiskarne in njenih ljudi sta skrbela domačina, obveščevalca, Pepca in Nande Tajnikar iz Koritnega.

Obeležje je bilo postavljeno leta 1981, ko so združili moči predstavniki ČGP Večer in tedanji člani ZB Oplotnica. Tiskarna je delovala v neposredni bližini spomenika, v težko dostopni grapi ob potoku, pod vasjo Božje. Leta 2007 je bila obeležju dodana spominska plošča.

Prvo julijsko neurje je odprto knjigo, obeležje, ki je postavljeno v spomin na delovanje partizanske tiskarne Tehnike Mernik, uničilo. »Sredi gozda, v Božjem, so popadala mogočna drevesa, izruvana iz razmočenih tal. Z lesenim spomenikom se je veter dobesedno poigral in njegove sestavne dele pometal naokoli,« poroča Maja Valenčak. »Člani OO borcev za vrednote smo sklenili, da bomo spomenik obnovili, vendar se bomo prilagajali novim vremenskim pogojem. Upamo, da nam ga bo s skupnimi močmi uspelo obnoviti, saj bo naslednje leto jubilejno - 80 let od začetka delovanja tiskarne, ki je opravljala pomembno nalogo informiranja od avgusta 1944  do osvoboditve. Pri njenem delovanju so odigrali pomembno vlogo domačini iz okolice tiskarne, pa tudi iz Oplotnice, s Keblja in tudi delavci iz cezlaškega kamnoloma. Vsi ti so pisali zgodovino, naša naloga pa je ohranjati spomin,« dodaja Valenčakova.

Natalija Sinkovič

  • September 1, 2023
Last modified on Friday, 01 September 2023 18:05
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči