( ISSN 2738-5760 )

Na Tinju odločen NE! postavitvi vetrnim elektrarnam

Na Tinju so v nedeljo, 3. septembra, pripravili Zbor krajanov, na katerem so razpravljali o postavitvi vetrnih elektrarn v njihovi krajevni skupnosti in na Pohorju. Nabito polna dvorana Doma krajanov in gasilcev je bila dokaz, da problematika umeščanja vetrnic krajane zelo zanima. Ob koncu so soglasno sprejeli sklep, da odločno nasprotujejo umeščanju in izgradnji vetrnih elektrarn na območju njihove krajevne skupnosti.

Predsednik krajevne skupnosti Maksimiljan Tramšek je zbrane seznanil z novostmi glede projekta družbe Energija na veter, ki na območju Pohorja načrtuje postavitev 56 vetrnih elektrarn, ob 21 na območju Treh kraljev še 14 na območju Frajhajma in 21 na območju Kota na Pohorju. Po njegovih besedah je umik vloge investitorja za gradbeno dovoljenje le pesek v oči, saj naj bi v skladu z novo zakonodajo, ki omogoča hitrejšo izpeljavo projektov, ki so namenjeni proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov, dovoljenja pridobil lažje in hitreje. "Znane so tudi že mikrolokacije, najbližja pa je le slabih 350 metrov od prvega stanovanjskega objekta v naselju Planina pod Šumikom," je povedal Tramšek, ki kot direktor Komunale Slovenska Bistrica obenem opozorja, da je kar 6 vetrnic načrtovanih na vodnih virih: »To pa predstavlja veliko tveganje ne le za občane Slovenske Bistrice, ampak tudi za občane Oplotnice, Kidričevega in občine Rače-Fram, ki pitno vodo dobivajo iz teh virov." Pomembno je omeniti, da nasprotovanje vetrnim elektrarnam na Pohorju ni le stališče krajanov, temveč ga je občinski svet slovenjebistriške občine že na dveh sejah soglasno podprl. Občina od države zahteva, da umeščanje elektrarn izvede prek državnega prostorskega načrta. Po Tramškovih besedah bo le tako mogoče temeljito oceniti vse okoljske in družbene vplive ter v postopek vključiti vse prebivalce, ki bi morali živeti z učinki tega projekta. Od države, ki doslej po njegovih besedah ni imela posluha, pričakuje drugačno ravnanje. Če njihov glas še naprej ne bo slišan, ne izključujejo možnosti javnih protestov in civilne nepokorščine.

Drago Mahorko, vodja civilne iniciative "Za Pohorje brez vetrnih elektrarn", je na zboru predstavil tudi podrobnosti glede trenutnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za 21 vetrnic na območju Treh kraljev in Areha. Rok za podajo mnenj soglasodajalcev se izteče predvidoma do 6. septembra, po neuradnih informacijah pa morda dva tedna pozneje. Mahorko je napovedal, da bodo občine Bistrica in Ruše ter Komunalno podjetje Slovenska Bistrica gotovo podale negativna mnenja o projektu. Civilna iniciativa se namerava pridružiti postopku in opozoriti na vse pomanjkljivosti, ki jih vidijo v projektu. Poleg tega se Mahorko z Alpe Adria Green in društvom Moja Mura posvetuje z odvetniškimi družbami o možnosti vložitve zahteve za presojo ustavnosti nedavno sprejetega zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Mahorko je še napovedal, da je v naslednjih dneh predviden zbor krajanov v Keblju in morda tudi v Šmartnem na Pohorju, če bo predsednica krajevne skupnosti spremenila svoje dosedanje stališče glede projektov. V naseljih Frajhajm in Kalše, kjer so krajevne skupnosti že dale soglasje za postavitev nekaterih vetrnic, bodo poskušali doseči, da se ta soglasja prekličejo, saj jih ni potrdil zbor krajanov.

Na koncu so besedo dobili tudi krajani, ki ne razumejo, kako bodo lahko vetrnice postavljene na območju Nature 2000, opozorili pa so tudi na druge negativne učinke, ki jih vetrnice prinašajo, tudi na hrup.

Ob koncu je Zbor krajanov soglasno sprejel sklep, ki ga bodo posredovali Svetu Krajevne skupnosti Tinje, Občini Slovenska Bistrica, Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za naravne vire in prostor in Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo:

Natalija Sinkovič

  • September 3, 2023
Last modified on Sunday, 03 September 2023 16:46
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči