( ISSN 2738-5760 )

Odgovori na vprašanja občinskih svetnikov vezanih na tematiko infrastrukture

Odgovori na vprašanja občinskih svetnikov vezanih na tematiko infrastrukture, podanih na 5. redni seji občinskega sveta, dne 20.6. 2023.

 

VPRAŠANJE

Dušan Leskovar je bil na vprašanje glede pričetka del v Kraigherjevi ulici z odgovorom delno zadovoljen, zato je ponovno vprašal, kdaj se bo pričelo z deli naprej od Samove ulice in do križišča pri Arnuševi avtomehanični delavnici. Prosi za pisni odgovor.
Andrej Slaček je v imenu krajanov vprašal, kdaj se bo izvajala sanacija Krekove ulice?
Andrej Slaček je v imenu krajanov vprašal, kdaj je v planu rekonstrukcija ulice Ob potoku in Ribiške ulice?
Andrej Slaček je vprašal, kdaj bo prišlo do izgradnje pločnika od transformatorske postaje preko avtoceste mimo cestnega podjetja do križa in kdaj bo dokončan pločnik ob regionalni cesti skozi Cigonco od Kukija mimo Hribernikov v dolžini približno 80 m?
Borut Furman je dal pobudo za popravilo dela lokalne ceste med gostiščem Dovnik ter odcepom za Bojtino.
Mag. Jožica Planinšec Deržek je vprašala, ali lahko cesto za Brumecom (gostišče Potočnica) razširijo, saj se je število hiš in prebivalcev povečalo.

 

ODGOVOR

Investicije v infrastrukturo se uvrščajo v skladu s prioritetami, ki zajemajo stopnjo poškodovanosti in obstoječimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Pogoj za izvedbo je urejeno zemljiškoknjižno stanje in ustrezna projektna dokumentacija .
 

V rubriki VPRAŠANJA - POBUDE - ODGOVORI bomo objavljali vprašanja in pobude svetnikov občinskega sveta in tudi iskali odgovore na vprašanja in pobude, ki nam jih bodo posredovali občani na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Obravnavali bomo samo podpisana vprašanja in pobude.

Natalija Sinkovič

Last modified on Saturday, 16 September 2023 09:19
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči