( ISSN 2738-5760 )

Žarišča zlate trsne rumenice v Poljčanah

V Občini Poljčane so bila ugotovljena žarišča zlate trsne rumenice na različnih lokacijah. Naša občina se nahaja v varovalnem pasu razmejenega območja zadrževanja za zlato trsno rumenico.

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée. Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. Značilno je rdečenje ali rumenenje listov ter zvijanje listnih robov navznoter. Pojavi se venenje in sušenje grozdov. Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Bolezni ni mogoče zdraviti, ampak le preprečevati.

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trsov v žariščih okužbe ter v okuženih območjih in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka.

Način odstranjevanja trsov

Okužene trse je treba odstraniti čim prej, ko opazimo simptome. Najlažje jih prepoznamo v poletnem času. Odstranjevanje je lažje, če se trs s simptomi takrat samo odreže na primerni višini od tal. Odrezani del se hitro posuši, zato s posušenih poganjkov ameriški škržatek ne more več prenesti okužbe na zdrave trse. Paziti je treba tudi na sprotno in dosledno odstranjevanje vseh novih poganjkov, ki odženejo iz preostanka trsa, saj so okuženi, četudi še ne kažejo simptomov. Preostanek trsa je treba odstraniti s koreninami vred, da iz ostankov korenin in debla ne bi odganjali novi okuženi poganjki. To lahko storimo jeseni ali preko zime, vendar še preden trsi začnejo ponovno odganjati. Skrajni rok za odstranitev preostankov trsov je 30. april.

Več informacije lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/

  • September 15, 2023
Last modified on Friday, 15 September 2023 14:29
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči