( ISSN 2738-5760 )

Srečanje članov Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica

V petek, 15. septembra, je v Veteranskem centru Brinje potekalo srečanje članov in članic Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Na prireditvi, ki je imela bogat kulturni program, so najzaslužnejšim podelili priznanja in plakete.

Srečanje, ki ga je povezovala Jana Jeglič, so uvodoma obogatili Davorin Juhart, Nina Slanič in Anastazija Leščak z odlomkom iz gledališke predstave o Slavi Klavori, z nekrologom in minuto molka pa so se spomnili pred kratkim umrle tovarišice Valerije Skrinjar Tvrz – Valči. Zbrane sta pozdravila in nagovorila Maja Valenčak, podpredsednica združenja ter Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Na zboru so najzaslužnejšim podelili Bronaste plakete ZZB NOB, Priznanje praporščakom in Srebrne plakete ZZB NOB Slovenije. Plakete in priznanja so podelili Marijan Križman, predsednik zveze Združenja borcev ter Jelka Kropec in Maja Valenčak, podpredsednici združenja.

Bronaste plakete za leto 2023 so prejeli:

1. Marija Bračič, tajnica Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica za

dolgoletno uspešno in požrtvovalno delo v krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica.

2. Bojan Fajs, bivši predsednik Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica za dolgoletno delo v krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica.

3. Zdenka Detiček Opič, članica Poljčane za uspešno delo v občinski organizaciji predvsem na

področju organiziranja spominskih proslav na Boču in v Poljčanah ter na področju informiranja o delovanju občinske organizacije.

4. Vladimir Jelen, pokojni predsednik Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica za vodenje krajevne organizacije ter financiranje dejavnosti združenja in krajevne organizacije.

5. Ida Koprivnik, blagajničarka Občinske organizacije borcev za vrednote NOB Oplotnica za dolgoletno vsestransko delo v okviru občinske organizacije, posebej pa še za skrb za grob, v katerem je pokopan partizan.

6. Maksimiljan Tramšek, predsednik Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Tinje za dolgoletno vodenje krajevne organizacije in skrb za ohranitev partizanske bolnice Jesen.

7. Jurij Vindiš, član Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Zgornja Polskava za uspešno dolgoletno sodelovanje v krajevni organizaciji in še posebej med člani iz Krajevne skupnosti Spodnja Polskava, kjer je bil pobudnik vgradnje spominske plošče na pročelju Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava z imeni borcev in aktivistov s tega področja.

8. Majda Vrečnak, podpredsednica Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica za dolgoletno uspešno vodenje pri delu krajevne organizacije, posebej pri organizaciji občnih zborov, raznih srečanj, prireditvah in izletih krajevne organizacije.

Priznanje ZZB NOB Slovenije je prejel praporščak Franc Brezovšek.

Franc Brezovšek se je v organizacijo borcev za vrednote NOB vključil leta 1998, praporščak Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Šmartno na Pohorju pa je že več kot 8 let, obenem pa je tajnik v isti organizaciji zadnjih 10 let, občasno pa je zaradi bolezni nadomeščal tudi predsednika krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Šmartno na Pohorju. Franc Brezovšek je že večkrat organiziral označbo poti od Doma na Osankarici do spomenika Pohorskemu bataljonu pri Treh žebljih na Osankarici, sodeluje pa tudi pri vsakoletnem srečanju lovcev lovskih družin Hoče, Fram in Šmartno na Pohorju ter članov organizacije borcev za vrednote NOB pri Perkovem križu, kjer se poklonijo spominu na kurirja, ki je leta 1944 na tem kraju izgubil življenje.

Priznanje ZZB NOB Slovenije je prejel praporščak Jožef Tancer.

Jožef Tancer se je v organizacijo borcev za vrednote NOB vključil leta 2016, praporščak Občinske organizacije borcev za vrednote NOB Poljčane pa je več kot 6 let, občasno pa nosi tudi prapor Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Jožef Tancer nosi prapor organizacije borcev za vrednote NOB na prireditvah, ki so posvečene spominu na dogodke iz narodnoosvobodilnega boja: spominski dan Občine Slovenska Bistrica, posvečen poslednji borbi Pohorskega bataljona, dnevu upora proti okupatorju na Boču, spominu na preboj partizanov z Menine planine, na komemoraciji na pokopališču v Gradcu v Avstriji in številnih drugih.

Srebrno plaketo ZZB NOB Slovenije je prejel Karl Mali.

Karl Mali se je v organizacijo borcev za vrednote NOB vključil leta 1986. Takoj po vključitvi v Krajevno organizacijo borcev za vrednote NOB Poljčane se je aktivno vključil v delovanje in izvajanje različnih aktivnosti organizacije borcev za vrednote NOB na področju ohranjanja in uveljavljanja vrednot narodnoosvobodilnega boja ter za ustno in pisno ohranjanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju na območju Upravne enote Slovenska Bistrica. Ko se je Občina Poljčane marca 2006 odcepila od občine Slovenska Bistrica je bil izvoljen za predsednika Občinske organizacije borcev za vrednote NOB Poljčane in to funkcijo uspešno opravlja še danes.

Karl Mali uspešno deluje v občinski organizaciji borcev za vrednote NOB Poljčane ter v organih Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Posebej je aktiven na področju: organiziranja in sodelovanja pri lokalnih počastitvah zgodovinskih in jubilejnih obletnic s

spominom na NOB, na organizaciji tovariških in družabnih srečanj, na razvijanju dobrih odnosov med članstvom v organizaciji za vrednote NOB, na obiskovanju in pomoči ostarelim in bolnim članom naše organizacije in na pridobivanju novih, predvsem mlajših članov v organizacijo za vrednote NOB. Kot predsednik Občinske organizacije borcev za vrednote NOB Poljčane vsako drugo leto uspešno organizira prireditev ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju na Boču, kjer se zbere več kot 500 udeležencev iz občin Poljčane, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica in Slovenske Konjice. Omeniti moramo še njegovo veliko angažiranje pri organizaciji spominskih dogodkov in komemoracij v sosednji občini Makole, kjer je bil eden od pobudnikov spominskega dogodka na padle kurirje postaje TV 4 na Dednem vrhu pri Makolah in slovesnosti na Sagadinovi domačiji v naselju Srece, kjer so nacisti 12. aprila 1945 na pragu svobode zažgali domačijo in umorili domačine in partizane, ki so se zdravili v skritih kletnih prostorih hiše. Zelo pomemben je njegov prispevek tudi na področju sodelovanja z domoljubnimi in veteranskimi organizacijami, predvsem Zvezo veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica in Zvezo slovenskih častnikov Slovenska Bistrica na skupnih projektih, in sicer spominskem dnevu občine Slovenska Bistrica, posvečenemu poslednjem boju borcev Pohorskega bataljona, Šarhovem pohodu in Festivalu miru in drugim.

V kulturnem programu so nastopili tudi učenci Glasbene šole Slovenska Bistrica – Komorna skupina oddelka trobil pod mentorstvom Valterja Kukoviča. Ob koncu prireditve je sledila še čestitka ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini, udeleženci in gostje pa so se nato prijetno družili ter izmenjevali zgodbe nekdanjih in sedanjih dni.

Amadeja Mlakar

  • September 16, 2023
Last modified on Saturday, 16 September 2023 18:36
Rate this item
(2 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči