( ISSN 2738-5760 )

Gasilska vaja na CERO Pragersko uspešna

Center za zbiranje odpadkov CERO Pragersko je bil v soboto, 4. novembra, prizorišče velikega požara. Na srečo je šlo le za vajo občinskega gasilskega poveljstva, v kateri so v okviru letošnjega meseca požarne varnosti sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva v občini Slovenska Bistrica, vajo, enajst prostovoljnih gasilskih društev, vključno z Prostovoljnim industrijskim društvom Impol.

Namen vaje bil prikaz in preverjanje usposobljenosti in opremljenosti vseh sodelujočih gasilskih reševalnih enot in služb v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Slovenska Bistrica ter tudi za ukrepanje ob vrstah dogodkov, s katerimi se najpogosteje srečujejo gasilci. Tudi prizorišče učne gasilske vaje je bilo skrbno izbrano. »V medijih lahko zasledimo, da se je v zadnjem obdobju zgodilo precej požarov na podobnih odlagališčih po Sloveniji in s takšno vajo urimo gasilce in ugotavljamo našo pripravljenost znotraj občinskega gasilskega poveljstva Slovenske Bistrice,« je pojasnil Aleš Podlesnik, poveljnik Gasilskega poveljstva občine Slovenska Bistrica in vodja intervencije. »Lokacijo CERO Pragersko smo izbrali, ker gre za specifiko, imajo nevarne snovi, blizu je možno črpati vodo iz ribnika in gre za raznoliko lokacijo,« je dodal poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica in operativni vodja vaje. »V CERU Pragersko zbiramo različne odpadke, med njimi so tudi nevarni, ki morajo biti ustrezno skladiščeni. Če bi zagoreli, bi lahko povzročili veliko škode. Zato požarni varnosti namenjamo res veliko pozornosti. Občasno zaradi nedelujočega sistema za ravnanje z odpadki v Sloveniji, ko ne pride do prevzema določenih vrst odpadkov, se zgodi, da je v skladišču preveč odpadkov. Mi se s požarno varnostjo srečujemo tako rekoč vsak dan, začetni požari se pojavijo dva do trikrat na leto, a jih naši zaposleni, ki so za to posebej ustrezno usposobljeni, pogasijo že sami,« je povedal direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek.

Gasilska vaja je bila sestavljena iz več dogodkov – na objektu, kjer je sortirnica odpadkov, je zagorela fotovoltajika (260 kW), požar je izbruhnil tudi v servisni delavnici, skladišču embalaže in nevarnih odpadkov ter v objektu sortiranih odpadkov in kompostarne. Poudarek vaje je bil gašenje objektov, reševanje zaposlenih, medsebojno sodelovanje gasilskih društev in štabno vodenje ob večjih intervencijah. Na vaji so prikazali uporabo mobilnega repetitorja in snemanja z drobom. »S prikazno vajo smo zadovoljni, saj je bila uspešno izvedena, uspešnost ocenjujemo tudi zato, ker ni poškodovanih udeležencev vaje in opreme, ki je bila uporabljena na vaji. Uporabili nismo vse razpoložljive opreme, ki jo imamo gasilci na voljo v občini Slovenska Bistrica, uporabili smo samo vozila in opremo, vezano na scenarij vaje, veliko vozil je ostalo v garažah, uporabili pa smo zgolj tisto, kar smo glede na raznolikost dogodkov lahko uporabili danes,« je še povedal vodja intervencije Aleš Podlesnik.

»Vaja je praktično prikazala gašenje nevarnih odpadkov, motornih olj, barv, lakov, pa tudi mešanih odpadkov, reševanje ljudi iz objekta, črpanja vode iz ribnikov, kjer se zagotavlja dodatna voda za gašenje, vaja je torej pokazala usposobljenost gasilcev iz bistriške občine za gašenje našega specifičnega objekta. Najbolj nas je strah baterijic v otroških igračah, ki lahko ob stiku s kovinami povzročijo požar. Vaja je pokazala, kako ukrepati v primeru požara. Z začetnimi požari se srečujemo dva do trikrat na leto, a jih naši usposobljeni zaposleni sami pogasijo,« je še dodal direktor Komunale Slovenska Bistrica, ki upravlja CERO Pragersko Maksimilijan Tramšek.

»Tovrstne vaje zelo pozdravljam, še posebej pa vaje na takšnih specifičnih lokacijah, kot je naš center za ravnanje z odpadki, ker je tak objekt še posebej izpostavljen nevarnostim. Ta vaja je pokazala tako usposobljenost kot opremljenost naših gasilcev. Verjamem, da je pokazala tudi tisto, kar bo treba v prihodnosti popraviti, spremeniti in morda izboljšati, saj nenazadnje, to je tudi namen vaje, da se vidi, kar je treba dodati tako na centru in tudi iz gasilskega vidika. Drugače pa izrekam vso priznanje gasilcem ne samo ob današnji vaji, ampak za vso opravljeno delo čez celotno leto, saj vemo, da so v zadnjem času, ko se srečujemo s kompleksnimi nesrečami in ki tudi nas niso v celoti obšle, nenazadnje pa naši gasilci pomagajo tudi drugod, gasilci pravzaprav hrbtenica celotne civilne zaščite in brez njih bi stvari bile še bistveno slabše,« je ob koncu uspešno izvedene učne gasilske vaje povedal župan občine Ivan Žagar.

Natalija Sinkovič

Last modified on Monday, 06 November 2023 20:29
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči