( ISSN 2738-5760 )
Foto: Facebook Karmen Furman Foto: Facebook Karmen Furman

Sklic izredne seje DZ za infrastrukturo o vetrnicah na Pohorju

Poslanska skupina SDS je, ker Ministrstvo za naravne vire in prostor kljub nasprotovanju krajanov in njihovih izvoljenih predstavnikov nadaljuje postopke umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje, v Državnem zboru vložila sklic izredne seje Odbora za infrastrukturo.

V vlogi je med drugim zapisano, da občane občin Slovenska Bistrica, Zreč, Oplotnice in Ruš že dlije časa razburja projekt investitorja Energija na Veter, d. o. 0., ki na območju Bistriškega Pohorja, natančneje na obmoju Treh Kraljev, Areha in Rogle, načrtuje izgradnjo 56 vetrnih elektrarn. Po projektu bi vse načrtovane vetrnice stale na območiu občine Slovenska Bistrica, kablovod pa bi potekal po drugi strani Pohorja skozi občino Ruše. Trenutno v okviru projekta tako že poteka integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za postavitev 35 vetrnih elektrarn na območču Areha in Treh Kraljev, ki ga za investitorja vodi Sektor za dovoljenja na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Glede na znane mikrolokacije postavitve objektov, in sicer 21 vetrnih elektrarn na območju Treh kraljev, 14 na območju Frajhajma in 21 na območju Kota na Pohorju, je šest vernic načrtovanih celo na vodnih virih. Slednje med drugim predstavlja veliko tveganje ne le za občane občine Slovenska Bistrica, pać pa tudi za občane občin Oplotnica, Kidričevo in Rače Fram, ki se iz teh virov oskrbujejo s pitno vodo. Projektu zato odločno nasprotuje tudi podjetje Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o., kot upravljalec pohorskih vodnih virov.

Projektu izgradnje vetrnih elektrarn na Pohorju, ki je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja na Ministrstvu za naravne vire in prostor, pa pravzaprav nasprotujejo praktično vsi, ki v okolju, kjer naj bi bile vetrnice postavljene, tudi živijo krajani, njihovi izvoljerni predstavniki v občinskih svetih in župani občin, ki bi jih izgradnja vetrnih elektrarn najbolj prizadela.

Zato bo vloga za sklic izredne seje odbora za infrastrukturo vsebovala dva predlagana sklepa: 

1. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki vodi integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo 35 vetrnih elektrarn na območju Treh Kraljev in Areha, naj postopek izdaje gradbenega dovoljenja zaradi nesprejemljivega posega v enega izmed najvrednejših naravnih in vodovarstvenih območij v Sloveniji nemudoma ustavi.

2. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Ministrstvo za naravne vire in prostor, naj ustavi vse že začete in načrtovane postopke umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju.

Izredna seja mora biti sklicana v naslednjih 15 dneh.

Novinarska konferenca Poslanske skupine SDS, na kateri je mag. Karmen Furman predstavila razloge za sklic izredne seje

Natalija Sinkovič

 

  • November 13, 2023
Last modified on Tuesday, 14 November 2023 11:15
Rate this item
(2 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči