( ISSN 2738-5760 )

Stališče lokalnega odbora Gibanja Svoboda o vetrnih elektrarnah

Lokalni odbor Gibanja Svoboda podaja svoje stališče o umeščanju vetrnih elektrarn na bistriško Pohorje.
 
Svetniki lokalnega odbora Gibanja Svoboda smo v občinskem svetu občine Slovenska Bistrica podprli vse sklepe proti umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorju.
Ob tem smo nenehno v stiku s centralo stranke ter pristojnimi ministrstvi in tako skrbimo za pretok informacij "s terena".
Upamo, da smo s temi dejanji jasno izrazili naše stališče do te problematike.
Glede na nekatere dezinformacije, ki krožijo, delimo tudi uradno izjavo stranke Gibanje Svoboda glede te problematike.
Še posebej izpostavljamo zaključek, ki se glasi: "Odločitve o umeščanju vetrne energije v prostor se bodo sprejele šele takrat, ko bodo usklajena stališča lokalne skupnosti, stroke in civilne družbe."
 
Uradna izjava stranke Gibanja Svoboda v celoti:

Pri umeščanju vetrnic na Pohorje izpostavljamo, da Gibanje Svoboda odločno zagovarja izrabo vetrne energije v Sloveniji, vendar morajo biti projekti pripravljeni in vodeni v skladu z zakonodajo ter ob sodelovanju in soglasju lokalnih skupnosti.

Poleg povečevanja deleža zelene energije, ki prinaša varovanje okolja in nižanje izpustov toplogrednih plinov, je izjemnega pomena tudi varovanje narave.

»Gibanje Svoboda postavlja vizijo zelenega prehoda v ospredje svojih politik, ob tem pa gradi na znanju in izkušnjah ter svoje ukrepe in cilje prilagaja posebnostim našega prostora«, je zapisano v programu stranke Gibanje Svoboda. Ob tem se zavedamo, da bodo posebno zahtevni napori razogljičenja na področju energetike in prometa. Ena izmed bolj zahtevnih odločitev je tudi uspešno naslavljanje sobivanja narave s pospešenim umeščanjem obnovljivih virov energije v prostor.

Pri umeščanju vetrnic na Pohorje gre za projekte več investitorjev na različnih lokacijah, sporen pa je en sam projekt zasebnega investitorja, ki po našem mnenju želi izigrati zastarele prostorske akte lokalne skupnosti. Gibanje Svoboda se zaveda, da je vsak poseg v prostor, še posebej, če gre za varovano ali kakorkoli drugače pomembno okolje ali naravo, potrebno izpeljati v skladu z zakonodajo, v skladu tako z državnimi kot tudi lokalnimi predpisi ter sodelovanjem in soglašanjem lokalne skupnosti. Izigravanje zakonodaje na tej točki nikakor ni sprejemljivo, v Gibanju Svoboda mu ostro nasprotujemo in ga ne bomo dovolili.

Tako kot do sedaj se bo Gibanje Svoboda vedno zavzemalo za konstruktiven dialog med vsemi ključnimi deležniki. Odločitve o umeščanju vetrne energije v prostor se bodo sprejele šele takrat, ko bodo usklajena stališča lokalne skupnosti, stroke in civilne družbe.

Gibanje Svoboda

 
  • November 21, 2023
Last modified on Tuesday, 21 November 2023 16:34
Rate this item
(2 votes)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

 asspa 1

Poišči